Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,990

 Xác định hệ số sức chịu tải của cọc đất xi măng thông qua mô hình thí nghiệm Full Scale với thiết bị đo biến dạng dọc trục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam-ISSN-0868-279X; Số: 3;Từ->đến trang: 30-38;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày mô hình thí nghiệm thực Full scale cho cọc đất xi măng theo công nghệ trộn sâu trong điều kiện đất nền vùng thành phố Đà nẵng. Mô hình cọc đơn gồm 02 cọc đất xi măng đường kính D=800mm, chiều dài 7500mm trong nền đất gồm ba lớp đất theo thứ tự cát – sét pha – cát. Các cọc được gắn các strain gage GK 4911 đo biến dạng dọc trục và Telltale đo chuyển vị tại mũi cọc. Cọc xây dựng cho mô hình với ý nghĩa cọc chịu lực cho móng với hàm lượng xi măng (360-420)kg/m3. Thí nghiệm nén tĩnh dọc trục cọc đến tải trọng cực hạn cho cọc TP4 và TP5 tương ứng đạt được 1120KN và 1160KN. Kết hợp phân tích truyền tải, huy động sức kháng bên, kháng mũi đã được thực hiện và so sánh với các phương pháp tính toán lý thuyết, bán thực nghiệm để đánh giá và đề nghị hệ số tính sức chịu tải cho cọc đất xi măng theo phương pháp trộn sâu. Từ khóa: Trộn sâu, cọc đất xi măng, biến dạng dọc trục, cọc chịu lực, kháng bên, kháng mũi.
ABSTRACT
A full scale model is installed for studying soil cement piles (SCP) by deep mixing method in soil condition Danang area of Vietnam. The model include 02 soil cement piles with D=800mm diameter, 7500mm length in three layers of soil: sand–clay sand–sand. The soil cement pile TP5 was full strain gages Geokon 4911 for axial deformation and telltale for pile toe movement. The soil cement pile in the model purpose for bearing capacity of the highrise building with the cement content is (360-420)kg/m3. Static axial load test to ultimate bearing capacity for TP4 and TP5 is 1120KN and 1160KN respectively. Combined analysis of the load transfer, side and toe resistance of pile and compared with the theoretical calculation methods to evaluate and proposed the factors in Meyerhof formula for ultimate bearing capacity of SCP piles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn