Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,828

 Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông trên đường ô tô cao tốc ở nước ta
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Vũ Gia Hưng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(84);Từ->đến trang: 45-48;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày các kết quả nghiên cứu tổng hợp về các chỉ tiêu đánh giá các phương án thiết kế nút giao nhau khác mức liên thông trên đường ô tô cao tốc ở điều kiện nước ta. Trên cơ sở phân tích các nhóm chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, khai thác và mỹ học, các tác giả đã đề xuất 05 chỉ tiêu chính có ảnh hưởng lớn đến việc đánh giá và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông phù hợp với điều kiện thực tế nước ta hiện nay. Bài báo chỉ ra được 3 kiểu có thể sử dụng cho ngã ba khác mức và 08 kiểu có thể sử dụng cho ngã tư khác mức tương ứng với vị trí bố trí trạm thu phí kiểu khép kín.
ABSTRACT
This paper presents the research results on evaluation criteria of design plans of interchanges on highways in Vietnam conditions. Based on the analysis of economic, technical, operating and aesthetic indicators, the authors propose keys indicators which have great influence on the evaluation and choice of different types of interchanges that suit actual conditions in our country. The article also indicates 03 types for trompet and 08 types for intersections corresponding to self-contained charging station layout.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn