Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,344

 Cọc đất xi măng - Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng; Số: 11[96]/2015;Từ->đến trang: 29-34;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cọc đất xi măng (viết tắt là cọc SCP) với nhiều ưu điểm trong xử lý nền móng như: giảm lún, cải tạo nền đất yếu, tăng khả năng chịu tải cho nền công trình, sử dụng vật liệu đất tại chỗ v.v. Đối với các khu vực có nền đất cát của thành phố Đà Nẵng và vùng lân cận có điều kiện địa chất tương tự, cường độ vật liệu cọc đất xi măng cao hơn 10 đến 20 lần so với trong đất sét với cùng hàm lượng xi măng thêm vào. Sức chịu tải từ thí nghiệm nén tĩnh của cọc đơn đạt từ 800kN đến 1500kN. Cọc có thể ứng dụng trong chịu lực cho móng công trình xây dựng dân dụng thay cho các loại cọc truyền thống như cọc ép, cọc ống, cọc khoan nhồi trong những điều kiện phù hợp về địa chất và tải trọng công trình. Với ứng dụng này cọc đất xi măng sẽ không sử dụng vật liệu cát, đá xay, thép cho việc chế tạo cọc, do vậy sẽ giảm lượng đất thải, giảm sử dụng năng lượng trong sản xuất vật liệu xây dựng, do vậy góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về cường độ vật liệu cọc đất xi măng và hiệu quả ứng dụng cho một số công trình thực tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Soil cement pile (CSP) with many advantages in soil treatment such as: reducing foundation settlement, improvement soft soil, increased load capacity for ground works, use local soil etc. For areas with sandy soil of Danang city and surrounding areas with similar geological conditions, the unconfined compressive strength (UCS) of soil cement pile by 10 to 20 times higher than in clay with the same amount cement added. Load bearing capacity from static compression tests of single piles reach from 800kN to 1500kN. This piles can be applied in bearing foundations of building construction work substitute for the traditional type of piles: concrete piles, pre-stressed pipe pile, bored pile in the conditions suitable geological and work load. With the application of soil cement pile will not use sand, crushed rock, steel, bentonite, thus reducing the amount of waste soil, reducing energy use in the manufacture of materials, thus contributing reduce environmental pollution. This paper presents some results of experimental studies on the strength of soil cement pile materials and efficient applications for some of practical works in Da Nang and Quang Nam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn