Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,606

 Một phư­ơng pháp đánh giá khả năng thông xe của nút giao thông trong điều kiện n­ước ta
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tập san khoa học Trường Đại học BK Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 3;Từ->đến trang: ;Năm: 1992
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Đề xuất phương pháp xác định khả năng thông hành của nút giao thông

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn