Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,916

 Mô hình số 3D nghiên cứu về hệ số nhóm đối với cọc đất xi măng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2015. Nhà xuất bản Đà Nẵng 2016.; Số: ISBN: 978-604-84-1272-2;Từ->đến trang: 478-485;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trình bày kết quả mô phỏng số 3D để xác định hệ số ảnh hưởng cho nhóm cọc đất xi măng. Có 36 trường hợp mô phỏng cho các nhóm cọc có đài cọc với 4, 6, 9, 16, 20 và 25 cọc đất xi măng có đường kính D=600mm, chiều dài 7500mm với các khoảng cách d/D=1 đến 8 bằng phần mềm phần tử hữu hạn Plaxis 3D Foundation. Nền đất gồm 4 lớp theo thứ tự từ trên xuống: Cát chặt dày 2,0m, sét pha dày 2,0m, cát hạt mịn chặt vừa dày 5m và bên dưới là lớp sét pha và mô hình đất Mohr Coulomb được ứng dụng. Dùng phương pháp Davission để xác định sức chịu tải giới hạn cho cọc đơn và cọc trong nhóm trên đường cong tải trọng chuyển vị P-S. Biểu đồ quan hệ giữa hệ số nhóm cọc với các số lượng và khoảng cách cọc được xây dựng và lập phương trình tương quan xác định hệ số nhóm cho móng cọc đất xi măng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn