Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,945

 Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên nền đất yếu dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan, Phan Cao Thọ, Trần Minh, Châu Ngọc Bảo
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2015, Nhà xuất bản Đà Nẵng; Số: ISBN: 978-604-84-1272-2;Từ->đến trang: 378-386;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua một số khu vực có địa chất đất yếu dày từ 9m-30m với chiều cao nền từ 5m-10m. Để kiểm soát ổn định trong quá trình đắp nền đường, dự báo mức độ cố kết lún theo thời gian, kiểm soát tốc độ đắp nền cũng như xác định thời gian gia tải trước, dở tải phù hợp,... thiết kế bản vẽ thi công có thiết kế lắp đặt một hệ thống quan trắc địa kỹ thuật để đo đạc liên tục các ứng xử của nền đắp như: lún, chuyển vị ngang bề mặt của nền, chuyển vị ngang theo chiều sâu nền, diễn biến áp lực nước lổ rổng trong nền theo tiến trình gia tải và dở tải. Các số liệu quan trắc được kỹ sư địa kỹ thuật phân tích và báo cáo hằng tuần, tháng, quí phục vụ quá trình ra quyết định các các công việc đắp nền, gia tải, dở tải và thi công các hạng mục tiếp theo. Bài báo này trình bày về cấu tạo hệ thống quan trắc địa kỹ thuật, các phương pháp phân tích và trình bày số liệu quan trắc, các phương pháp đánh giá số liệu quan trắc địa kỹ thuật của dự án đường cao tốc Đà nẵng- Quảng Ngãi. Một số sáng kiến về chế tạo thiết bị phục vụ quan trắc, các phần mềm xây dựng cho mục đích phân tích và đánh giá, tổng hợp các kết quả quan trắc địa kỹ thuật đến thời điểm hiện tại cũng được trình bày.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn