Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,027

 Qui hoạch và tổ chức điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Ngọc Phương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(96).2015 quyển 2;Từ->đến trang: 183-189;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày phương pháp luận và các kết quả nghiên cứu ứng dụng một số nội dung chính trong công tác qui hoạch, thiết kế tổ chức và điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. Xuất phát từ việc nghiên cứu lý thuyết dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần và từ các kết quả khảo sát thực nghiệm về điều kiện giao thông (dòng và các đặc trưng của dòng xe), điều kiện đường (hạ tầng mạng lưới đường) và điều kiện khác ở các đô thị nước ta, nghiên cứu ứng dụng này tập trung vào việc tích hợp một số giải pháp cơ bản về tổ chức và điều khiển giao thông nhằm mục đích nâng cao khả năng thông hành, chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần quan trọng phát triển các đô thị theo hướng xanh, bền vững và hiện đại. Kết quả nghiên cứu này đã được ứng dụng thành công ở một số đô thị Miền Trung, Việt Nam như thành phố Nha Trang, Buôn Ma Thuột.
ABSTRACT
This paper presents the methodology and research results applied for planning, organizing and controlling traffic in the urban areas of Vietnam in a green and sustainable way. From theoretical research of mixed traffic and from results of empirical surveys of traffic conditions (traffic flow and its characteristics), road conditions (road network infrastructure) and other conditions in the urban areas of our country, this applied study focuses on integrating basic solutions of traffic organization and control for enhancing the capacity, preventing congestion, ensuring traffic order and safety, contributing to developing a green, sustainable and modern urban areas. These research results have been applied successfully in several cities of central Vietnam such as the cities of Nha Trang and Buon Ma Thuot.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn