Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,464

 Tổ chức và điều khiển giao thông trên các đường phố của TP Đà Nẵng khí có tuyến xe buýt nhanh BRT.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Thủy
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia: Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Nhà xuất bản xây dựng 2016; Số: ISBN 978-604-82-1805-8;Từ->đến trang: 225-332;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông tại các đoạn đường phố, các nút giao thông trong thành phố Đà nẵng với các điều kiện khác nhau về kích thước hình học, điều kiện dòng xe, điều kiện tổ chức và điều khiển giao thông, sử dụng đất... khi tuyến xe buýt nhanh được đưa vào khai thác. Điều này nhằm hướng tới mục đích nâng cao an toàn, tiện lợi và kinh tế cho toàn bộ hệ thống mạng lưới đường bộ thành phố hiện nay.
ABSTRACT
This paper presents research results of solutions for traffic organization and control in the street segments and intersections of Danang with the various conditions of geometry, traffic flows, type of traffic control, land use planning... when the BRT was used and exploited. This aims to improve traffic safety, convenience and economy of the system of road network in the city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn