Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,074

 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cảnh báo tai nạn giao thông trên QL 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Nam, Quảng Ngãi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Ngô Thị Mỵ
Nơi đăng: Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (TISDC 2016), Vietnam, Year 2016.; Số: ISBN: 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 169-176;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên cơ sở phân tích, thống kê những vụ tai nạn giao thông(TNGT) trong các báo cáo hằng năm của cục quản lý đường bộ III, nhóm tác giả đã khảo sát để đánh giá và phân loại mức độ nguy hiểm của các điểm trên quốc lộ 1A. Từ các hồ sơ thiết kế chi tiết, các điểm sẽ được rà soát về bình đồ, trắc dọc trắc ngang và tổ chức giao thông trên đường để đối chiếu với hiện trạng khảo sát và tìm ra các nguyên nhân gây TNGT. Bài báo xác định được 28 điểm nguy hiểm và đưa ra cảnh báo cụ thể của từng vị trí bằng bản đồ để làm cơ sở dữ liệu phục vụ cho cảnh báo an toàn giao thông bằng công nghệ ITS trên tuyến quốc lộ 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Nam – Quảng Ngãi
ABSTRACT
Based on the statistical analysis of database of traffic accidents in annual report by Road Transport Administration III, the authors conducted the survey to evaluate and to classify the level of safety of some locations on the National Highway 1A. In this paper, the original plans, longitudinal profiles, horizontal profiles and transport arrangements of the locations were investigated and compared with their actual surveys in order to find out the major causes of traffic accidents. The paper determined 28 risky locations and suggested specific warnings for each location. All these locations and warnings will be marked on the map which serves as traffic safety warning by ITS technology on national highway 1A at Da Nang, Quang Nam - Quang Ngai province.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn