Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,882,037

 Xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc và tai nạn giao thông trong đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Tho, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Trung Thanh, Phan Mai Trung
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The University of Danang,; Số: No. 7(104);Từ->đến trang: 17-21;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu một trong các ứng dụng của hệ thống giao thông thông minh (ITS) trong quản lý và kiểm soát hoạt động giao thông vận tải. Các tác giả đã xây dựng hệ thống thông tin người lái với chức năng cảnh báo cho người tham gia giao thông về các sự cố giao thông, ùn tắc giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi người lái vượt quá tốc độ cho phép hay di chuyển qua các khu vực nguy hiểm. Hệ thống cảnh báo này đã sử dụng tổng hợp các ngôn ngữ lập trình khác nhau như Java, HTML, JavaScript, PHP, XML, … và được tích hợp với các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng. Do đó, hệ thống được cài đặt dễ dàng và giúp người sử dụng phương tiện giao thông giảm thời gian đi lại, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nâng cao tính hiệu quả, tiện nghi của hành trình và an toàn khi tham gia giao thông.
ABSTRACT
This paper presents an application of intelligent transportation systems (ITS) in the management and control of transport operations in urban areas. Specifically, the paper has built the driver information system with the function of warning transport users of traffic incidents, traffic congestion andtraffic accidentrisks when drivers exceedpermissive speed or are moving through the dangerous areas. This system has usedthe total of different programming languages such as Java, HTML, JavaScript, PHP, XML, ... and also has the ability to integrate with mobile devices such as mobile phones, tablets. Therefore, it is easy to be installed and help users reduce travel time, potential traffic accidents, improve the efficiency and the convenience of travels and the safety of traffic participants as well
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn