Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,891

 Nghiên cứu sử dụng hiệu quả hệ thống vạch sơn trong tổ chức giao thông mạng lưới đường đô thị
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Hồ Quang Trung, TrầnThị Phương Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 258-263;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xuất phát từ các kết quả nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm kết hợp với hệ thống các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ, bài báo giới thiệu tình hình sử dụng hệ thống vạch sơn báo hiệu đường bộ trong một số đô thị trên thế giới và Việt Nam. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sử dụng linh hoạt, hiệu quả hệ thống vạch sơn trong công tác tổ chức và điều khiển giao thông mạng lưới đường đô thị nhằm mục đích cung cấp và cảnh báo các thông tin trên đường đến với người sử dụng một cách rõ ràng và tin cậy, đảm bảo giao thông thuận tiện, thông suốt, giảm ùn tắc giao thông và các nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của toàn bộ mạng lưới đường. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng cụ thể cho một số tuyến đường ở thành phố Quy Nhơn.
ABSTRACT
From the results of practical studies and standards and procedures of pavement marking system, the paper introduces the usage of this system in some urban areas of the world and Vietnam. Based on that, the authors propose solutions of effective usage of pavement marking system in traffic control and organization of urban road network. These solutions aim to provide clear information of road to drivers; ensure the safe, convenient and smooth flow of traffic; reduce the traffic congestion and potential risks of traffic accidents; therefore can improve the operational efficiency of the whole urban road network. These research results are applied specifically to some routes in Quy Nhon city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn