Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,229

 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý giao thông đô thị Quảng Ngãi giai đọan 2016-2020
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Quang Vỹ
Nơi đăng: Tạp chí KH và CN trường ĐH Phạm Văn Đồng; Số: số 12.2017, ISSN: 0866-7659;Từ->đến trang: 25-33;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng và lộ trình ứng dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) vào đô thị Quảng Ngãi. Nhóm tác giả đã xây dựng được các bài toán ứng dụng ITS trên cơ sở lý thuyết và thực tế của hệ thống giao thông đô thị với bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện điều kiện đường, điều kiện giao thông và tổ chức - điều khiển giao thông tại thành phố Quảng Ngãi. Đó là: bài toán điều khiển giao thông phối hợp, bài toán quản lý hệ thống giao thông công cộng và bãi đậu xe, bài toán quản lý và xử lý ùn tắc, tai nạn giao thông và bài toán ứng dụng hệ thống thông tin lữ hành. Bài báo cũng đề xuất thời điểm xây dựng trung tâm điều khiển giao thông thành phố Quảng Ngãi với sơ đồ tổ chức và bộ máy điều hành trung tâm theo định hướng phát triển xanh và bền vững giao thông đô thị Quảng Ngãi.
ABSTRACT
This article presents the results of the study on the capability and roadmap for application of Intelligent Transportation Systems (ITS) in Quang Ngai urban. The authors have developed ITS application problems based on the theory and reality of urban transport systems with a database of road conditions, traffic conditions and organization – control conditions in Quang Ngai city. These are: coordinated traffic control, public transport and parking management problems, traffic jam and accident management and handling problems, and the application of travel information systems. The article also proposes the construction of a traffic control center in Quang Ngai city with an organizational chart and a central management system for green devolopment and sustainable urban transport.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn