Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,016,625

 CONSTRUCTING A FORMULA TO CALCULATE THE CAPACITY OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN URBAN AREAS OF VIETNAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tho Phan Cao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Colloque International RUNSUD 2010 at University Nice - Sophia Antipolis
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
This report introduces a method of calculating the capacity of signalized intersection in condition of urban traffic with many two - wheeled vehicles in Vietnam. Theexperimental method is used to directly collect the traffic on the leg approaches saturated and near saturated, then the data is processed by statistics. With the software TRAFFIC BRAIN, the traffic flows is simulated on intersections. A formula of capacity is established with different cases on classes of intersections and the ratio of cars in the traffic flow.
Key word: Signalized intersection, Capacity, saturation flow, leg approach (lane groups), volume of traffic.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn