Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dòng bão hòa trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: ;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
 Giwois thiệuGiới thiệu phương pháp luận và kết quả nghiên cứu về dòng bão hòa trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong điều kiện giao thông đô thị nước ta, thông qua việc phân tích kết quả nghiên cứu về dòng bão hòa thuần xe cơ giới của các tác giả trên thế giới, bằng phương pháp thực nghiệm khảo sát trực tiếp dòng xe trên các đường dẫn bão hòa, gần bão hòa, không bão hòa và quá bão hòa sau đó dùng thống kế toán để xử lý. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để thiết lập phần mềm tính toán khả năng thông hành và đánh giá trạng thái dòng xe...
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
This report represents the methodology and results of research for saturation flow on signalized intersection in condition of urban traffic in Vietnam. By experimental method, collection direct the traffic on the leg approaches saturated, near saturated and unsaturation,  the statistic is used to treat the data.  The results are base  to define the change  traffic flow, caculation capacity and state of traffic flow ..

 

 

 

 

 

 

 

      
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn