Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,328

 Xây dựng phần mềm mô phỏng sự hoạt động của dòng xe ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Nhất Dũng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Cầu đường Việt Nam; Số: 3;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

Giới thiệu kết quả nghiên cứu xây dựng một phần mềm mô phỏng sự hoạt động của dòng xe trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, trên cơ sở các đặc trưng dòng xe tới nút  đã được thực nghiệm trên phạm vi các nhóm nút ở đô thị nước ta cũng như các điều kiện về đường và về tín hiệu.Sử dụng phần mềm này phục vụ cho các nghiên cứu chung về nút giao thông, góp một phần cải thiện tình hình giao thông trong đô thị nước ta. Phần mềm được đặt tên là TRAFFIC BRAIN được viết trên ngôn ngữ MS Visual  C++  chạy trong môi trường Windows.

 

walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The softwave simulating traffic flows in signalized intersection is proposed on the base of the basic characteristics of  traffic flows at intersections, those were determined  by the experiments on the groups of intersections, as well as road and signalization conditions. This software is used for general studies about signalized intersection and  helfs to improve traffic problems in urbans.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn