Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,644

 Nghiên cứu tổ chức giao thông trên tuyến trục chính có dải phân cách cứng giữa giao thông chạy suốt và giao thông địa phương trong khu dân cư.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: 5(22);Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tổ chức giao thông luôn là vấn đề cần thiết và quan trọng đối với mỗi tuyến đường đặc biệt đối với các tuyến trục chính trong đô thị. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu lựa chọn giải pháp tổ chức giao thông và cách áp dụng đường bên - một giải pháp tổ chức giao thông địa phương và giao thông chạy suốt. Thông qua các kết quả nghiên cứu, áp dụng những tổ chức giao thông cho tuyến đường trục Ngô Quyền- TP Đà Nẵng hiện đang tồn tại rất nhiều bất cập.
ABSTRACT
It is necessary and important for street to have the operate traffic, specialy with principal aterial in urban. This article deals the method and results of operate the traffic and the application frontage-road - the solution operate through traffic and local traffic. Then, apply to operate the traffic on Ngo Quyen street in Da Nang city that have more insufficient now.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn