Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp hoàn thiện phương pháp điều khiển giao thông trên nút ở đô thị Việt Nam
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ, Phạm Ngọc Phương, Trần Văn Tỵ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 6(23);Từ->đến trang: ;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu các kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cách thức điều khiển của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn: Hợp lý pha đối với nút, pha đối xứng hoặc không đối xứng (còn gọi là trượt pha, lệch pha, hay điều khiển theo cách “cắt sớm” hoặc “mở muộn” hoặc “mở muộn và cắt sớm”) và các biện pháp khác…Trên cơ sở đó, xác định chu kỳ đèn và phân chia thời gian xanh cho các pha, các hướng trong cùng một pha sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
This report reseaches, suggests optimum solutions to improve on the method of control of signalized intersections such as: Reasonable phasing, symmetric or unsymmatric phasing (other call phase slip, dephase or control “early cut” or “late openning” or “late openning and early cut”) and other means…Basing on those basic, define the cycle and separate the green time for phases, directions in same phase sothat the most effective and reasonable.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn