Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,017,257

 Xây dựng công thức tính khả năng thông hành thực tế của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 7;Từ->đến trang: 47-49;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giới thiệu phương pháp tính toán khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong điều kiện giao thông đô thị có nhiều xe hai bánh ở nước ta. Bằng khảo sát thực nghiệm, đo đạc, thu thập các số liệu trực tiếp về dòng xe trên các đường dẫn bão hòa và gần bão hòa sau đó dùng thống kê toán để xử lý. Thông qua phần mềm TRAFFIC BRAIN do tác giả xây dựng để mô phỏng dòng xe thực tế qua nút tác giả đã xây dựng được công thức tính toán khả năng thông hành của nhánh dẫn vào nút trong các trường hợp khác nhau của cấp đường phố giao nhau  và tỷ lệ xe ô tô chiếm trong dòng xe.
Từ khoá:  Nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn, khả năng thông hành, dòngbão hoà, nhánh dẫn (nhóm làn),  lưu lượng xe chạy.
ABSTRACT
This report introduces a method of calculating the capacity of signalized intersection in condition of urban traffic with many two - wheeled vehicles in Vietnam. Theexperimental method is used to directly collect the traffic on the leg approaches saturated and near saturated, then the   data is processed by statistics. With the software TRAFFIC BRAIN, the traffic flows is simulated on intersections. A formula of capacity is established with different cases on classes of intersections and the ratio of cars in the  traffic flow.    
Key word: Signalized intersection, Capacity, saturation flow, leg approach (lane groups), volume of traffic.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn