Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,015,960

 Xây dựng trình tự thiết kế và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông ở đô thị Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ; Nguyễn Văn Đăng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(45);Từ->đến trang: 235-242;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu về việc xây dựng trình tự và khung phân loại nút giao khác mức liên thông ở điều kiện giao thông đô thị Việt Nam trên cơ sở tiếp cận hướng phát triển giao thông hiện đại mà phù hợp với điều kiện xây dựng cũng như dòng xe ở Việt Nam. Khả năng áp dụng các kết quả này trong công tác thiết kế nút giao thông.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn