Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,087,947

 Nghiên cứu đặc tính cường độ của vật liệu cọc đất xi măng trong đất cát pha vùng Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Địa Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3;Từ->đến trang: 28-34;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc ứng dụng công nghệ cọc/cột đất gia cố xi măng được áp dụng tại Việt Nam từ những năm 1980 trong các lĩnh vực xử lý nền đất yếu cho công trình nền đường, đường băng sân bay, bến cảng…Tại Thành phố Đà nẵng – Việt Nam công nghệ này được áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng đầu tiên Vĩnh Trung Plaza hoàn thành vào năm 2005 do công ty Tenox đến từ Nhật Bản thi công. Đến nay có nhiều công trình xây dựng dân dụng sử dụng cọc/cột đất gia cố xi măng làm móng chịu lực cho công trình có tải trọng 3 đến 10 tầng. Bài báo giới thiệu các kết quả thí nghiệm trong phòng chế tạo mẫu và nén không hạn chế nở hông cho vật liệu cọc đất xi măng trong đất cát pha vùng Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam. Theo kết quả cho thấy được mối quan hệ ứng suất biến dạng của mẫu có hàm lượng xi măng khác nhau từ 150 đến 350kg/m3 đất, thí nghiệm nén mẫu ở các thời điểm 7, 14, 28, 56 và 112 ngày dưỡng hộ. Kết quả thí nghiệm rất có giá trị tham khảo trong nghiên cứu và áp dụng giải pháp công nghệ cọc đất xi măng cho loại đất tương tự ở Miền trung Việt Nam.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn