Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,881,083

 Giải pháp qui hoạch các làn dừng, đỗ xe trên các tuyến phố ở đô thị Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Cao Thọ
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Giao thông Vận tải Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 6;Từ->đến trang: 37-39;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giao thông tĩnh hiện nay trong các đô thị đang là vấn đề bức thiết nằm trong các giải pháp đồng bộ đảm bảo an toàn giao thông và chống ùn tắc, đặc biệt đối với các đô thị lớn ở nước ta. Xuất pháp từ các số liệu khảo sát thực tế về nhu cầu bến bãi, nhu cầu dừng đỗ và hiện trạng khai thác sử dụng mặt cắt ngang đường phố cho dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần, bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu (cơ sở và phương pháp) của việc xác định các giải pháp quy hoạch các bãi đậu xe, các làn dừng xe trên mạng lưới đường phố phù hợp với điều kiện kiện giao thông đô thị hiện nay ở Việt Nam về quĩ đất xây dựng, kinh phí đầu tư và đảm bảo an toàn, tiện lợi chống ùn tắc giao thông. Các kết quả nghiên cứu được ứng dụng cho mạng lưới đường bộ của thành phố Nha Trang.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Nowadays, the static transportation is a necessary solution to ensure traffic safety and prevent congestion in our urban areas. Based on the survey data consisting of parking demands, and the use and operation of urban-road cross section for the mixed traffic, the paper presents research results (basic and methodology) for parking planning and stop-lane on urban road network, which are now suitable for Vietnamese transportation conditions such as construction areas, investment funds, safety, comfort and anti-congestion. The results have applied for the road network of Nhatrang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn