Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,260

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm:  PGS.TS Phan Cao Thọ; Thành viên:  TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.
Số: DD2015-06-22 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Đề tài tập trung nghiên cứu phân tích, xác định các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông làm cơ sở dữ liệu để xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh thuộc khu vực miền Trung góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ. Sản phầm là kết nối hệ thống với mạng Internet phục vụ cho việc giám sát cảnh báo các điểm đen trên các tuyến đường thông qua Smart phone của các đối tượng tham gia giao thông.

Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các yếu tố điều kiện đường, điều kiện giao thông, điều kiện TCGT, các điểm đen, cận đen và các yếu tố con người đến tai nạn giao thông đường bộ đi qua các tỉnh khu vực Miền Trung với đặc điểm riêng ở 03 tỉnh thành khu vực Miền Trung.

Xây dựng phần mềm hệ thống cảnh báo điểm đen, cận đen trên các tuyến đường với sự trợ giúp của Smart phone, máy tính thông qua hệ thống định vị toàn cầu GPS.

       Ban ATGT các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn