Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,998,294

 Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ; Thành viên:  Trần Hoàng Vũ, Trần Thị Phương Anh, Phạm Duy Dưỡng, Cao Thị Xuân Mỹ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Đăng.
Số: B2017-DNA-18 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong các hoạt động giao thông đô thị theo từng cấp độ ở một số đô thị lớn khu vực miền Trung. Xây dựng mô hình ứng dụng ITS trong quản lý, khai thác hệ thống giao thông đô thị và phần mềm tích hợp các giải pháp ứng dụng.
- Bộ cơ sở dữ liệu về điều kiện đường, điều kiện giao thông, điều kiện tổ chức điều khiển và an toàn giao thông ở các đô thị lớn Miền Trung.

- Khung tiêu chí và mô hình ứng dụng ITS cho hệ thống giao thông đô thị ở các đô thị lớn miền Trung.

- Lộ trình triển khai hiệu quả các ứng dụng ITS cho giao thông đô thị ở một số đô thị Miền Trung.

- Phần mềm tích hợp một số giải pháp ứng dụng ITS cho hệ thống giao thông đô thị.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn