Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,996,642

 Nghiên cứu dòng bão hoà trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2000-18 ; Năm hoàn thành: 2000; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Thông qua các kết quả khảo sát thực nghiệm dòng xe trên nút giao thông, đối chiếu lý thuyết dòng bão hòa cho dòng thuần ô tô ở các nước trên thế giới. Đề nghị phương pháp xác định dòng bão hòa trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam phục vụ mục đích nghiên cứu sâu về Khả năng thông hành của nút giao thông. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn