Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,486

 Nghiên cứu Khả Năng Thông hành và phạm vi sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ; Thành viên:  
Số: B2002-15-17 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính khả năng thông hành và mức phục vụ, qui đổi dòng xe ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở Việt Nam từ đó đề nghị phạm vi sử dụng trong điều kiện giao thông đô thị nước ta.
Sản phẩm:
Xây dựng công thức tính toán Khả năng thông hành của NGT ĐKBTHĐ ở đô thị lớn Việt Nam.
Xây dựng phạm vi sử dụng NGT ĐKBTHĐ thông qua thước đo hiệu quả;
Xác định khoảng cách tối thiểu giữa các nút dùng đèn tín hiệu...Phục vụ công tác NC và thiết kế hình học, thiết kế tổ chức và điều khiển giao thông trên nút.
Địa chỉ ứng dụng:
Khoa XD Cầu đường trường ĐHBK (đào tạo đại học và sau đại học)
Công ty tư vấn thiết kế, Viện QH đô thị TP Đà Nẵng.
Cụm nút giao thông chợ Tam giác TP Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn