Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,623

 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Phan Cao Thọ
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Võ Đức Hoàng, Hoàng Phương Tùng, Võ Hải Lăng, Trần Thị Phương Anh.
Số: B2006 - ĐN 02-16 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu các giải pháp lựa chọn loại hình nút giao nhau cùng mức ở điều kiện giao thông đô thị Việt Nam trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về dòng hỗn hợp nhiều thành phần (Mixed Traffic) ở nút giao thông, nghiên cứu thực nghiệm các đặc trưng cơ bản của dòng xe từ đó xây dựng mô hình mô phỏng dòng xe trong phạm vi hoạt động của nút, xây dựng phương pháp tính toán, các bộ chỉ tiêu thiết kế và trình tự thiết kế.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Sản phẩm:
Xây dựng phương pháp luận khi nghiên cứu thiết kế nút giao thông trong điều kiện giao thông đô thị nước ta:
Xây dựng phương pháp tính toán KNTH và MPV của nút cùng mức.
Xây dựng khung phân loại nút giao cùng mức và trình tự thiết kế các loại nút.
Xây dựng các phần mềm nghiên cứu và thiết kế nút TRAFFIC BRAIN, RDP
Xây dựng phạm vi sử dụng và đồ thị lựa chọn loại hình nút giao.
Địa chỉ ứng dụng:
Một số nút giao thông quận Hoàng Mai Hà Nội, TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Mạng lưới giao thông đường bộ TP Nha Trang với đề án: “Phát triển,  tổ chức giao thông đường bộ thành phố Nha Trang đến năm 2015 và định hướng đến 2025”do UBND TP Nha Trang chủ đầu tư.
Phục vụ dự án: “Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết thành phố Đà Nẵng và vùng phụ cận của nước CHXHCN Việt Nam” (DaCRISS) của đoàn nghiên cứu JICA Nhật bản.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn