Trần Quang Dần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,664,827

 
Mục này được 24577 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Dần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/11/1986
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Tại: Đại học CCU- Đài Loan
Dạy CN: Công nghệ sinh học với các chuyên ngành chính: - Sinh học phân tử - Công nghệ sinh học thực vật - Nuôi cấy mô, tế bào thực vật - Công nghệ enyme - DNA tái tổ hợp - Thống kê sinh học - Thực vật chuyển gen - Chuyển hóa hợp chất thứ cấp trong thực vật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh: TOEIC (645) Tiếng Đài Loan: Basic
Địa chỉ liên hệ: 459- Tôn Đức Thắng , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363733292; Mobile: 0935 137 922
Email: tquangdan0911@gmail.com/tqdan@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số bài thí nghiệm sinh học mới cho giảng dạy thực hành sinh học phổ thông. Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Mã số: Updating. Năm: 2015. (May 6 2015 11:57PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhân giống in vitro và trồng thử nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) trên quy mô 10 hecta. Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn. Mã số: updating. Năm: 2015. (Jan 30 2015 10:04AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành, thí nghiệm môn Nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Thành viên: Trịnh Khắc Đức. Mã số: updating. Năm: 2012. (Jan 30 2015 9:58AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi các môn thuộc sinh học thực nghiệm. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Trường. Thành viên: . Mã số: updating. Năm: 2011. (Jan 30 2015 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe). Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[2]Bài báo: Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*, Trần Quang Dần, Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 155. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: Nhân giống in vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*; Trần Quang Dần; Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 145. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tái sinh in vitro cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 126-130. Năm 2012. (Jan 30 2015 9:48AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sự nảy mầm in vitro và tái sinh cây lan Coelogyne lawrenceana Rofle. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 33-37. Năm 2012.
(Jan 30 2015 9:45AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh cây lan Hoàng long(Aerides crassifolia Parish): một loài lan rừng nhiệt đới quí hiếm có giá trị. Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Song,. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 15-20. Năm 2011. (Jan 30 2015 9:36AM)
[7]Bài báo: Nhân giống in vitro cây Sâm cau Curculigo orchiodes Gaertn: một loài cây dược liệu quí. Tác giả: Võ Châu TuấnTrần Quang DầnNguyễn Thị Út. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(47). Trang: 163-169. Năm 2011.
(Jan 30 2015 9:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Studies on the expression of recombinant ORF3 fusion proteins of Porcine circovirus type 2 in transgenic tobacco. Authors: Quang-Dan Tran, Pung-Ling Huang Yi-Yin Do. Taiwan journal of Horticulture. No: 345(2). Pages: 160-170. Year 2013. (Jan 30 2015 9:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn