Trần Quang Dần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,254,160

 
Mục này được 28624 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Dần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/09/1986
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ sư Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Bách Khoa- ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Plant Bioresource Production; Tại: The United Graduate School of Agriculture Science, Ehime University
Dạy CN: - Cử nhân Công nghệ sinh học (Biotechnology) - Cử nhân Sinh học (Biology)
Lĩnh vực NC: - Nhân giống và bảo tồn các loài cây trồng, cây dược liệu có giá trị kinh tế. - Chọn, tạo giống cây trồng bằng công nghệ sinh học. - Phát triển các kỹ thuật sản xuất mới - Xây dựng mô hình trồng các cây trồng nông nghiệp và dược liệu có hiệu quả và phù hợp với các điều kiện sinh thái khác nhau. - Phát triển các cây trồng mới thích ứng với các điều kiện bất lợi của môi trường - Cải tiến chất lượng các loại nông sản truyền thống.
- Sinh học phân tử - Phân tích chức năng gene và genome - Các phản ứng sinh lý, hóa sinh, phân tử và cơ chế liên quan trong tế bào thực vật dưới các điều kiện môi trường bất lợi (stress) khác nhau. - Tạo dòng và biểu hiện gen tái tổ hợp trong tế bào thực vật (Công nghệ DNA tái tổ hợp tạo). - Sản xuất các hợp chất thứ cấp (secondary metabolites) có hoạt tính sinh học bằng công nghệ tế bào.
Ngoại ngữ: IELT 5.5
Địa chỉ liên hệ: 459- Tôn Đức Thắng , Quận Liên Chiểu , Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Từ 11/2010 - 8/2012: Giảng viên, Trưởng PTN tại khoa Sinh-Môi trường, trường ĐHSP-ĐHĐN
-Từ 09/2012 - 9/2014: Giảng viên tại khoa Sinh-Môi trường, trường ĐHSP-ĐHĐN, được cử đi học Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học tại Đại học văn hóa Trung hoa, Đài Loan
-Từ 10/2014 - 9/2016: Giảng viên, Trưởng Bộ môn CNSH tại khoa Sinh-Môi trường, trường ĐHSP-ĐHĐN
-Từ 10/2016 - 9/2019: Giảng viên tại khoa Sinh-Môi trường, trường ĐHSP-ĐHĐN, được cử đi học Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng tại Đại học Ehime, Nhật Bản
-Từ 10/2019 - nay: Giảng viên, Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học tại khoa Sinh-Môi trường, trường ĐHSP-ĐHĐN.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng quy trình sản xuất cây giống in vitro hai loài phong lan có giá trị cao: Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz.) và Huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana Rolfe).. Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Mã số: B2016-DNA-35-TT. Năm: 2019. (Nov 6 2019 4:14PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số bài thí nghiệm sinh học mới cho giảng dạy thực hành sinh học phổ thông. Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Mã số: Updating. Năm: 2015. (May 6 2015 11:57PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nhân giống in vitro và trồng thử nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) trên quy mô 10 hecta. Chủ nhiệm: Võ Châu Tuấn. Mã số: updating. Năm: 2015. (Jan 30 2015 10:04AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng bài giảng thực hành, thí nghiệm môn Nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo. Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Thành viên: Trịnh Khắc Đức. Mã số: updating. Năm: 2012. (Jan 30 2015 9:58AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng ngân hàng câu hỏi các môn thuộc sinh học thực nghiệm. Chủ nhiệm: Đỗ Thị Trường. Mã số: updating. Năm: 2011. (Jan 30 2015 10:06AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy in vitro đến khả năng phát sinh phôi soma cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms). Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 37(01). Trang: 66-72. Năm 2020. (Jul 14 2020 1:47PM)
[2]Bài báo: In vitro propagation of a rare and endangered orchid species Hygrochilus parishii Pfitz. Tác giả: Tran Quang Dan, Ho Thi My, Vo Chau Tuan, Dam Minh Anh. Journal of Science, The University of Danang - University of Science and Education. Số: 36(05). Trang: 66-72. Năm 2019. (Jul 14 2020 1:39PM)
[3]Bài báo: Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe). Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[4]Bài báo: Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*, Trần Quang Dần, Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 155. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[5]Bài báo: Nhân giống in vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*; Trần Quang Dần; Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 145. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu tái sinh in vitro cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 126-130. Năm 2012. (Jan 30 2015 9:48AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu sự nảy mầm in vitro và tái sinh cây lan Coelogyne lawrenceana Rofle. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 33-37. Năm 2012.
(Jan 30 2015 9:45AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh cây lan Hoàng long(Aerides crassifolia Parish): một loài lan rừng nhiệt đới quí hiếm có giá trị. Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Song,. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 15-20. Năm 2011. (Jan 30 2015 9:36AM)
[9]Bài báo: Nhân giống in vitro cây Sâm cau Curculigo orchiodes Gaertn: một loài cây dược liệu quí. Tác giả: Võ Châu TuấnTrần Quang DầnNguyễn Thị Út. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(47). Trang: 163-169. Năm 2011.
(Jan 30 2015 9:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: NaCl-stimulated ATP synthesis in mitochondria of a halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. Authors: Dan Q. Tran, Ayako Konishi, Masahiro Morokuma, Masanori Toyota, and Sakae Agarie. Plant Production Science. No: DOI: 10.1080/1343943X.2019.1682462. Pages: 1-5. Year 2019. (Apr 22 2020 4:29PM)
[2]Article: Ion accumulation and expression of ion homeostasis-related genes associated with halophilism, NaCl-promoted growth in a halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. Authors: Dan Q. Tran, Ayako Konishi, John C. Cushman, Masahiro Morokuma, Masanori Toyota and Sakae Agarie. Plant Production Science. No: DOI: 10.1080/1343943X.2019.1647788. Pages: 1-10. Year 2019. (Apr 22 2020 4:28PM)
[3]Article: Halophylism, the Promotion of Growth by NaCl, in a Halophyte Mesembryanthenum crystallinum L. Authors: Dan Tran Quang, Ayako Konishi, Sakae Agarie. Proceedings of Asia-Pacific Conference on Life Science and Biological Engineering, Kyoto, Japan. No: ISBN: 978-986-5654-49-8. Pages: 392-403. Year 2018. (Apr 22 2020 4:25PM)
[4]Article: Studies on the expression of recombinant ORF3 fusion proteins of Porcine circovirus type 2 in transgenic tobacco. Authors: Quang-Dan Tran, Pung-Ling Huang Yi-Yin Do. Taiwan journal of Horticulture. No: 345(2). Pages: 160-170. Year 2013. (Jan 30 2015 9:53AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Chưa xác định

 2010

 

 Trường Đại học Bách Khoa-ĐH Đà Nẵng

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn