Trần Quang Khải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,604,198

 
Mục này được 24379 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Khải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/05/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ điện tử; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Discrete Event Systems; Tại: Japan Advanced Institute of Science and Technology
Dạy CN: Kỹ thuật Cơ điện tử
Lĩnh vực NC: Applied Mathematics
Machine Learning and Computer Vision
Robotics and Green Technology
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Bộ môn cơ điện tử, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2014 - 12/2015: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Từ 1/2016 - 3/2017: Giảng viên tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Từ 04/2017 - 03/2019: Học viên cao học tại Viện khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST).
Từ 4/2019: Giảng viên tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát, thiết kế và chế tạo mô hình bàn tay robot mô phỏng bàn tay người ứng dụng cảm biến leap motion. Tác giả: Trần Quang Khải . TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol. 19, No. 1. Trang: 14-18. Năm 2021. (Mar 29 2021 3:54PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống đóng gói kẹo mè xửng truyền thống. Tác giả: Trần Quang Khải; Phan Văn Sơn; Nguyễn Thành Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol 18, No. 5.1. Trang: 56-59. Năm 2020. (Jun 11 2020 10:19AM)
[3]Bài báo: Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta. Tác giả: Anh-Đức Phạm; Trần Quang Khải; Do Le Hung Toan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: Vol 18, No. 5.1. Trang: 29-32. Năm 2020. (Jun 11 2020 10:20AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: An Improved Version of Cell-Transmission Model for Air Traffic Flow. Authors: Quang Khai TRAN, Kunihiko HIRAISHI. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Pages: 335-343. Year 2019. (Sep 28 2019 9:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn