Trương Lê Bích Trâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,665

 
Mục này được 44803 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Lê Bích Trâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/11/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hoá Polymer; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học vật liệu; Tại: Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan
Dạy CN: Công nghệ Hóa học
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật hóa hữu cơ theo hướng vật liệu mới ứng dụng trong y sinh và môi trường.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Đại học Đà Nẵng; 41 Lê Duẩn
Điện thoại: 0236.3817180; Mobile: 0914240345
Email: tlbtram@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2002-2006: Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ Môi trường, Đại học Đà Nẵng
- 2006-2009: Ban Khoa học và Đào tạo Sau Đại học, Đại học Đà Nẵng
- 2009-2013: Nghiên cứu sinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan
- 2013-nay: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Đại học Đà Nẵng. Đồng thời sinh hoạt chuyên môn tại khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của phức tạo thành từ Cyclodextrin kết hợp với polymer sinh học dùng làm chất mang thuốc điều trị ung thư. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Mã số: B2016-ĐNA-06. Năm: 2018. (Nov 27 2018 10:47AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tinh lọc khí biogas bằng phương pháp sinh học, ứng dụng cho các trang trại qui mô lớn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Mã số: Đ2014-01-23. Năm: 2014 . (Oct 3 2014 2:30PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Thành viên: . Mã số: 2010G/35. Năm: 2012. (Oct 3 2014 2:50PM)
[4] Đề tài Khác: Nghiên cứu sản xuất, tinh luyện khí biogas để làm nhiên liệu cho động cơ cỡ nhỏ ở khu vực nông thôn. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Thành viên: . Mã số: SĐH08-CH-07. Năm: 2009. (Feb 25 2011 2:16PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quản lý môi trường không khí Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Lê Bích Trâm. Mã số: B2004-III-25. Năm: 2008. (Feb 25 2011 2:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: KIỂM SOÁT TỈ LỆ KHÔNG KHÍ/NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC CHẠY BẰNG BIOGAS NGHÈO PHA HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga*, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (Jun 15 2019 4:01PM)
[2]Bài báo: The cyclodextrin inclusion complex-containing biodegradable polymeric systems as drug carrier. Tác giả: Truong le Bích Tram, Truong Le Bich Trang. Journal of Science and Technology,. Số: Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: pp. 61-65. Năm 2019. (Jul 10 2019 3:08PM)
[3]Bài báo: Technique of Biogas-HHO Gas Supply for SI Engine. Tác giả: Bui Van Ga, Bui Thi Minh Tu, Truong Le Bich Tram, Bui Van Hung. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). Số: Vol. 8 Issue 05, May-2019. Trang: pp. 669-674. Năm 2019. (Jul 10 2019 3:14PM)
[4]Bài báo: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO).. Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: pp. 35-41. Năm 2019. (Jul 10 2019 3:19PM)
[5]Bài báo: Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO. Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-7. Năm 2019. (Jul 10 2019 3:24PM)
[6]Bài báo: Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tác giả: Bùi Văn Ga*, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu loại bỏ H2S trong biogas theo công nghệ PSA sử dụng chất hấp phụ là hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải từ nhà máy lọc dầu.. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Đình Long, Trương Lê Bích Trâm. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018. Số: 21. Trang: pp. 936-943. Năm 2018. (Jul 10 2019 3:25PM)
[8]Bài báo: Tổng hợp hydrogel từ α-cyclodextrin kết hợp với axit folic và poly(ethylene glycol) methyl ether, ứng dụng làm chất mang thuốc điều trị ung thư. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 58-62. Năm 2017. (Nov 27 2018 10:41AM)
[9]Bài báo: Photocatalytic activity of Sr-doped LaCoO3 under UV illumination. Tác giả: Do Van Phuong, Truong Le Bich Tram, Le Minh Vien. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 6(91)2015. Trang: 42-45. Năm 2015. (Mar 18 2016 3:22PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu khử hydro sulfua trong biogas bằng phương pháp sinh học. Tác giả: Trương Lê Bích Trâm, Phạm Đình Long. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 3(88) 2015. Trang: 88-90. Năm 2015. (Mar 18 2016 3:17PM)
[11]Bài báo: Tổng hợp hydroxyapatit từ vỏ sò bằng phương pháp kết tủa và khảo sát động học hấp phụ đồng thời ion Zn2+ và Ni2+ trong dung dịch. Tác giả: Nguyễn Xuân Sang, Phạm Thanh Thiên, Lê Minh Viễn, Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Hóa học. Số: 53(3E12). Trang: 218-222. Năm 2015. (Mar 18 2016 3:19PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(78). Trang: 114-117. Năm 2014. (Oct 3 2014 10:56AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: Phạm Đình Long, Trần Văn Quang, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Số 3(76). Trang: 37-41. Năm 2014. (Oct 3 2014 10:53AM)
[14]Bài báo: Khảo sát sự hình thành apatite trên bề mặt của forsterit trong dung dịch nhân tạo SBF. . Tác giả: Lê Minh Viễn, Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Trương Lê Bích Trâm
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí hóa học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: T51, 6ABC, ISSN 0866-7144. Trang: 874-876. Năm 2013.
(Oct 3 2014 10:49AM)
[15]Bài báo: Điều chế hydroxyapatite từ vỏ sò bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Tác giả: Lê Quang Huy, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Viễn. Tạp chí hóa học. Số: T51, 6ABC, ISSN 0866-7144. Trang: 870-873. Năm 2013. (Oct 3 2014 10:50AM)
[16]Bài báo: Đánh giá khả năng hấp phụ ion Cd2+ và Ni2+ của hydroxyapatite được điều chế từ vỏ sò. Tác giả: Lê Minh Viễn, Trương Lê Bích Trâm, Lê Quang Huy. Tạp chí hóa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: T51, 6ABC, ISSN 0866-7144. Trang: 513-517. Năm 2013.
(Oct 3 2014 10:52AM)
[17]Bài báo: Xác định kích thước van cung cấp biogas cho động cơ hai nhiên liệu biogas/diesel nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN THANH HAI TUNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3(32). Trang: 24-31. Năm 2009.
(Feb 25 2011 2:06PM)
[18]Bài báo: Tính toán van cung cấp biogas cho động cơ nhiều xi lanh cỡ lớn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng. Tạp chí Giao thông Vận tải, pp 25-27. Số: 8/2009. Năm 2009. (Feb 25 2011 2:08PM)
[19]Tham luận: Hạn chế phát thải chất khí gây hiệu ứng nhà kính với công nghệ ứng dụng khí sinh học trên động cơ đốt trong. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 8-9/4/2009. Năm 2009. (Feb 25 2011 11:28AM)
[20]Tham luận: Tính toán quá trình cung cấp biogas cho động động cơ nhiều xi lanh đánh lửa bằng tia lửa mồi. Tác giả: Bùi Văn Ga, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn Phi Quang. Hội Nghị Cơ Học Thuỷ Khí toàn quốc 2009. Đà Nẵng 22-25/7/2009
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2009.
(Feb 25 2011 2:07PM)
[21]Bài báo: Khả năng giảm phát thải CO2ở Việt Nam nhờ sản xuất điện năng bằng biogas. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, NGUYEN VAN DONG
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1(30). Trang: 7-13. Năm 2009.
(Feb 25 2011 2:05PM)
[22]Bài báo: Tối ưu hóa quá trình cung cấp biogas cho động cơ tĩnh tại sử dụng hai nhiên liệu biogas-dầu mỏ. Tác giả: BÙI VĂN GA, TRẦN VĂN QUANG, TRƯƠNG LÊ BÍCH TRÂM, NGUYỄN PHI QUANG
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 5(28). Trang: 22-30. Năm 2008. (Feb 25 2011 11:26AM)
[23]Tham luận: Động cơ tĩnh tại chạy bằng hai nhiên liệu biogas-diesel. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN QUANG, TRUONG LE BICH TRAM. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Năm 2008.
(Feb 25 2011 11:28AM)
[24]Tham luận: Biogas-Petroleum Conversion Kit for Stationary Engines. Tác giả: BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, TRAN THANH HAI TUNG, TRUONG LE BICH TRAM
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị "Nhiên liệu thay thế", Thành phố Hồ Chí Minh, 22-12-2008
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Năm 2008.
(Feb 25 2011 11:30AM)
[25]Bài báo: Biogas-Gasoline Hybrid Engine. Tác giả: BUI VAN GA, LE MINH TIEN, TRUONG LE BICH TRAM, TRAN HAU LUONG. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(26). Trang: 40-48. Năm 2008. (Feb 25 2011 11:25AM)
[26]Tham luận: Hệ thống cung cấp khí biogas cho động cơ cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trương Lê Bích Trâm, Trương Hoàng Thiện, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học Thủy khí toàn quốc, Huế, 26-28/7/2007. Trang: 159-168. Năm 2007. (Feb 25 2011 11:21AM)
[27]Tham luận: Sử dụng khí biogas trên động cơ đốt trong cỡ nhỏ. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Tuyển tập Hội Nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, 7-8/12/2007
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 135-148. Năm 2007.
(Feb 25 2011 11:22AM)
[28]Bài báo: Động cơ tĩnh tại sử dụng biogas. Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Trương Lê Bích Trâm, Lê Minh Tiến. Hội nghị "Đào tạo cán bộ trong lĩnh vực môi trường", Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng, ngày 29-12-2007. Năm 2007. (Feb 25 2011 11:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Preparation of a drug carrier through supramolecular hydrogel based on poly(ethylene glycol) methyl ether- folic acid - α-cyclodextrin for controlled delivery of Doxorubicin. Authors: Truong Le Bich Tram. The Pharmaceutical and Chemical Journal. No: Vol. 4, No.4. Pages: 109-114. Year 2017. (Nov 27 2018 10:36AM)
[2]Article: Supramolecular hydrogel based on Poly (ethylene glycol) methyl ether- α-cyclodextrin inclusion complex: a carrier for drug delivery. Authors: Truong Le Bich Tram. Journal of Scientific and Engineering Research. No: Vol. 4, No. 6. Pages: 71-77. Year 2017. (Nov 27 2018 10:28AM)
[3]Presentations: The Formation and Characterization of the Supramolecular Hydrogel based on Poly (Ethylene Glycol) Methyl Ether- α-Cyclodextrin Inclusion Complex Conjugated with Folic Acid. Authors: Truong Le Bich Tram. Proceedings of the 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology 02-04 June 2016, HCMUT, Vietnam, ISBN 13: 978-81-930222-2-1. Pages: 158-161. Year 2016. (Nov 27 2018 10:29AM)
[4]Article: Preparation of a drug carrier through α-cyclodextrin-induced micellization of poly(ε-caprolactone-block-4-vinylpyridine) for controlled delivery of doxorubicin. Authors: Chuan-Chung Chuang, Chung-Hsing Li, Adhimoorthy Prasannan, Bich-Tram Truong-Le, Po-Da Hong. J Polym Res (SCIE) (2015) 22:206. No: (2015) 22:206. Pages: 1-10. Year 2015. (Mar 18 2016 9:35AM)
[5]Article: Adsorption Properties and Photocatalytic Activity of Ba0.5Sr0.5­Co0.8Fe0.2O3 for Methylene Blue. Authors: Le Minh Vien, Truong Le Bich Tram. Proceeding of The 7th ASEAN Environmental, Engineering Conference November 21-22, 2014, Palawan, Philippines. No: 7th ASEAN Environmental, Engineering Conference. Pages: 1-8. Year 2014. (Mar 18 2016 3:25PM)
[6]Presentations: Effect of α-Cyclodextrin inclusion complex on the crystallization of 3-Arm Poly (ε- Caprolactone). Authors: Bich-Tram Truong-Le , Po-Da Hong, Minh-Vien Le
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. 3rd, World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology, 27-29 September 2014, Kathmandu, Nepal, (ISBN 13: 978-81-930222-0-7)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Pages: 728-732. Year 2014.
(Oct 11 2014 5:23PM)
[7]Presentations: The formation and characterization of the α-cyclodextrin induced micellization of poly(ε-caprolactone-block-4-vinylpyridine) for drug delivery. Authors: Bich-Tram Truong-Le , Adhimoorthy Prasannan, Po-Da Hong. The 36th R.O.C polymer Symposium, Taipei. Year 2013. (May 6 2013 8:25AM)
[8]Article: Nucleation Effects of α-Cyclodextrin Inclusion Complexeson the Crystallization Behavior of Biodegradable Poly(1,4-butylene adipate). Authors: Adhimoorthy Prasannan, Truong-Le Bich-Tram, Di-Yao Hsu, Po-Da Hong, Guan-Rong Pan. CrystEngComm (SCI)
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 15. Pages: 5119–5126. Year 2013.
(May 6 2013 8:05AM)
[9]Article: Structural Formation of Inclusion Complex Nanoparticles from α–Cyclodextrin and Polysebacicacid. Authors: Pi-Che Chen, Di-Yao Hsu, Po-Da Hong, Adhimoorthy Prasannan and Truong Le Bich Tram. International Journal of Nanotechnology (SCIE). No: Vol. 10, Nos. 10/11. Pages: 1007-1023. Year 2013. (May 6 2013 8:23AM)
[10]Presentations: Nucleation Effect of α-Cyclodextrin Inclusion Complexes on the Crystallization of Poly(1,4-butylene adipate). Authors: Bich-Tram Truong-Le, Po-Da Hong
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. The 35th R.O.C polymer Symposium, Taipei. Year 2012. (May 6 2013 8:15AM)
[11]Article: Facile synthesis of the structural hierarchy in chrysanthemum–snowball-like self-organized polyaniline. Authors: Bich-Tram Truong-Le, Adhimoorthy Prasannan, Po-Da Hong , Wei-Tsung Chuang and Narayanasastri Somanathan. Colloid and Polymer Science, Springer-Verlag (SCI). No: Volume 291, Issue 3. Pages: 563-571. Year 2012. (May 6 2013 8:18AM)
[12]Article: Synthesis and Characterization of “Hairy Urchin”-like Polyaniline by Using β-Cyclodextrin as a Template. Authors: Adhimoorthy Prasannan, Tram Le Bich Truong, Po-Da Hong, Narayanasastri Somanathan, Indrajit Shown, and Toyoko Imae . Langmuir (SCI)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 27 (2). Pages: 766–773. Year 2011.
(Feb 25 2011 2:13PM)
[13]Presentations: Structural Formation of Inclusion Complex Nanoparticles from α-cyclodextrin and Polysebacicacid. Authors: Bich-Tram Truong-Le, Po-Da Hong. The 34th R.O.C polymer Symposium. Year 2011. (May 6 2013 8:12AM)
[14]Presentations: Engines fueled by biogas: A contribution to energy saving and climate change mitigation. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Truong Le Bich Tram
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. The 6th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to Climate Change Mitigation. Japan-Vietnam Core University Program, Osaka, Japan, 26-28 November 2008. Year 2008. (Feb 25 2011 2:11PM)
[15]Presentations: Power Engine Fueled with BSmaiogas. Authors: Bui Van Ga, Nhan Hong Quang, Truong Le Bich Tram . The 4th Seminar on Environment Science and Technology Issues Related to the Sustainable Development for Urban and Coastal Areas. Japan-Vietnam Core University Program, Danang 27-28 September 2007. Pages: 257-263. Year 2007. (Feb 25 2011 2:10PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 3 2014 2:36PM)
[1]Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm,
Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Thị Ánh Nguyệt
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phức từ α-Cyclodextrin với poly (ethylene glycol) metyl ete theo hướng ứng dụng làm chất mang thuốc

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2008.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2009.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn