Nguyễn Hữu Phước Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,059,633

 
Mục này được 8123 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Phước Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/06/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm - Sinh học; Tại: Đại học Bách khoa Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hóa Sinh; Tại: Trường tiến sĩ VENAM, Đại học Nantes, Pháp
Dạy CN: Công nghệ kỹ thuật thực phẩm
Lĩnh vực NC: Ứng dụng kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch các sản phẩm thực phẩm.
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363519689; Mobile: 0912924254
Email: nguyenhuuphuoctrang@gmail.com; nhptrang@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/11/2010 đến nay: Giảng viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Thực phẩm tại Khoa Công nghệ Hóa học- Trường Cao đẳng Công Nghệ - Đại học Đà Nẵng. Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nâng cao chất lượng bánh mì từ enzyme glucose oxidase và tảo spirulina. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Trang. Mã số: T2012-06-30. Năm: 2012. (Nov 23 2017 3:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn thừ Acetobacter xylinum. Tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 102-107. Năm 2013. (Nov 23 2017 3:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Mastocarpus stellatus as a source of R-phycoerythrin: optimization of enzyme assisted extraction using response surface methodology. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Journal of Applied Phycology (SCI). No: 0921-8971. Pages: 1563–1570. Year 2017. (Nov 23 2017 3:49PM)
[2]Presentations: Enhancement of R-phycoerythrin extraction from Mastocarpus stellatus by the use of enzymatic hydrolysis. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Oceanext interdisciplinary conference. Pages: 67. Year 2016. (Nov 23 2017 3:42PM)
[3]Article: Chapitre 5: Extraction and purification of R-phycoerythrin from marine red algae. Authors: Justine Dumay, Michele Morancais, Huu Phuoc Trang Nguyen, Joel Fleurence. Methods in molecular biology. No: 1064-3745 . Pages: 109-115. Year 2015. (Nov 23 2017 3:46PM)
[4]Presentations: Production of bacterial cellulose from low-cost media. Authors: Dang Duc Long, Ho Le Han, Nguyen Huu Phuoc Trang. Actes de conférence scientifique Franco-Vietnamienne chimie et matéraux pour un environnement durable CMED . Pages: 144. Year 2013. (Nov 23 2017 3:38PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn