Nguyễn Hữu Phước Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17067 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Phước Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/06/1986
Nơi sinh: Huế
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thực phẩm - Sinh học; Tại: Đại học Bách khoa Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hóa Sinh; Tại: Trường tiến sĩ VENAM, Đại học Nantes, Pháp
Dạy CN: Công nghệ thực phẩm
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu chiết xuất chất màu từ rong biển, vật liệu xanh từ nguồn phế phẩm nông nghiệp, bảo quản thực phẩm
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363519689; Mobile: 0912924254
Email: nguyenhuuphuoctrang@gmail.com; nhptrang@ute.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/11/2010 đến nay: Giảng viên bộ môn Công nghệ Thực phẩm tại Khoa Công nghệ Hóa học- Môi Trường,Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật - Đại học Đà Nẵng. Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quy trình chiết xuất chất màu tự nhiên R-phycoerythrin từ rong biển đỏ. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Trang. Mã số: B2018-ĐN06-14. Năm: 2020. (Dec 3 2020 9:31AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nâng cao chất lượng bánh mì từ enzyme glucose oxidase và tảo spirulina. Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Trang. Mã số: T2012-06-30. Năm: 2012. (Nov 23 2017 3:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát một số môi trường để sản xuất cellulose vi khuẩn thừ Acetobacter xylinum. Tác giả: Hồ Lê Hân, Đặng Đức Long, Nguyễn Hữu Phước Trang. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 102-107. Năm 2013. (Nov 23 2017 3:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Purification of R-phycoerythrin from a marine macroalga Gracilaria gracilis by anion-exchange chromatography. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michèle Morançais, Paul Déléris, Joël Fleurence, Chau Thanh Nguyen-Le, Khanh Ha Vo & Justine Dumay. Journal of Applied Phycology. No: 32. Pages: 553–561. Year 2020. (Dec 3 2020 9:21AM)
[2]Article: Extracting and purifying pigment R-phycoerythrin from the red alga Mastocarpus stellatus. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michèle Morançais, Joël Fleurence, Thi Ngoc Linh Tran, Justine Dumay. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018. No: 1. Pages: 573-578. Year 2018. (Oct 11 2019 4:16PM)
[3]Presentations: Extraction and purification of natural pigment R-phycoerythrin from marine macro-algae. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen. 3rd International conference Agricultural and Food Sciences. Pages: 22. Year 2018. (Oct 11 2019 4:18PM)
[4]Article: Mastocarpus stellatus as a source of R-phycoerythrin: optimization of enzyme assisted extraction using response surface methodology. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Journal of Applied Phycology (SCI). No: 0921-8971. Pages: 1563–1570. Year 2017. (Nov 23 2017 3:49PM)
[5]Presentations: Enhancement of R-phycoerythrin extraction from Mastocarpus stellatus by the use of enzymatic hydrolysis. Authors: Huu Phuoc Trang Nguyen, Michele Morancais, Joel Fleurence, Justine Dumay. Oceanext interdisciplinary conference. Pages: 67. Year 2016. (Nov 23 2017 3:42PM)
[6]Article: Chapitre 5: Extraction and purification of R-phycoerythrin from marine red algae. Authors: Justine Dumay, Michele Morancais, Huu Phuoc Trang Nguyen, Joel Fleurence. Methods in molecular biology. No: 1064-3745 . Pages: 109-115. Year 2015. (Nov 23 2017 3:46PM)
[7]Presentations: Production of bacterial cellulose from low-cost media. Authors: Dang Duc Long, Ho Le Han, Nguyen Huu Phuoc Trang. Actes de conférence scientifique Franco-Vietnamienne chimie et matéraux pour un environnement durable CMED . Pages: 144. Year 2013. (Nov 23 2017 3:38PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nhập môn ngành Kỹ thuật Thực phẩm
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2018 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[2]Công nghệ chế biến rau quả
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2018 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
[3]Kỹ thuật Sấy-Lạnh
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 2012 Sinh viên cao đẳng chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm Sinh viên đại học chuyên ngành Kỹ thuật Thực phẩm  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn