Võ Hoàng Diễm Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18195 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Hoàng Diễm Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/05/1979
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính-Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Tài Chính; Tại: Trường Đại học Kỹ thuật Sydney, Úc
Dạy CN: Tài chính, Ngân hàng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
Điện thoại: 02363847001; Mobile: 0905222383
Email: trinhvhd@due.edu.vn;trinhdiem79@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
12/2001–3/2006 Khoa Tài chính Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Giảng viên
01/2008–11/2014 Khoa Tài chính Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Giảng viên
12/2014–nay Khoa Ngân hàng
Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Mã số: T2018-04-37. Năm: 2018. (Oct 1 2019 12:14PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, CN Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn hòa Nhân. Thành viên: Võ Thúy AnhVõ Hoàng Diễm TrinhPhan Đăng My PhươngNguyễn Thanh Hương. Mã số: B2010–ĐN04-42. Năm: 2011. (Apr 21 2015 9:56PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hộ Việt Nam- Khảo sát tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Thúy Anh. Thành viên: 1. Võ Hoàng Diễm Trinh
2. Phan Đặng My Phương
3. Lê Phương Dung.
Mã số: B2009-ĐN04-36. Năm: 2010.
(Jan 16 2011 7:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của việc tăng thuế suất thuế Giá trị gia tăng đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: TS. Nguyễn Thị HươngThS. Võ hoàng Diễm Trinh. Hội thảo khoa học quốc gia DCFB 2020. Số: ISBN 978-604-84-5312-1. Trang: 175. Năm 2020. (Dec 9 2020 10:44AM)
[2]Bài báo: Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam. Tác giả: PSG,TS Lâm Chí DũngThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 6/2020. Trang: 19-25. Năm 2020. (Dec 9 2020 10:02AM)
[3]Bài báo: Thị trường chứng khoán phái sinh: Cảnh báo rủi ro trong giai đoạn vận hành. Tác giả: Ts. Đinh Bảo NgọcThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 3. Trang: 24-29. Năm 2017. (Nov 2 2017 10:05AM)
[4]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Võ Hoàng Diễm TrinhVõ Hoàng Bảo. Tạp chí Khoa học Kinh tế (0866-7969). Số: 3. Trang: 70-75. Năm 2015. (Nov 2 2017 10:29PM)
[5]Tham luận: Lựa chọn đối tác Sáp nhập (M&A) trong quá trình tái cấu trúc Ngân hàng. Tác giả: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kinh Tế “Ngân hang VIệt Nam-Bối cảnh và triển vọng” Tháng 09/2014. Trang: 36-38. Năm 2014. (Apr 21 2015 10:27PM)
[6]Bài báo: Nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của chương trình tín dụng giải quyết việc làm của NHCSXH Đà Nẵng. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hòa NhânThs. Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 8. Trang: 52-55. Năm 2012.
(Apr 21 2015 10:14PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: THE RELATIONSHIP BETWEEN RISK AND RETURN - AN EMPIRICAL EVIDENCE FROM REAL ESTATE STOCKS LISTED IN VIETNAM. Authors: Phan Tran Minh HungTran Thi Trang DaiPhan Nguyen Bao Quynh Le Duc ToanVo Hoang Diem Trinh. Asian Economic and Financial Review. No: 11. Pages: 1211-1226. Year 2020. (Dec 9 2020 10:06AM)
[2]Article: DETERMINANTS OF FARMERS’ INTENTION OF APPLYING NEW TECHNOLOGY IN PRODUCTION: THE CASE OF VIETGAP STANDARD ADOPTION IN VIETNAM. Authors: Luong TinhPhan Tran Minh Hung Doan Gia Dzung Vo Hoang Diem Trinh. Asian Journal of Agriculture and Rural Development. No: Volume 9, Issue 2 (2019). Pages: 164-178. Year 2019. (Dec 9 2020 10:08AM)
[3]Article: CORPORATE GOVERNANCE AND PROFITABILITY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS. Authors: Võ Hoàng Diễm Trinh, Lê An Khương. Hội thảo quốc tế ICOAF2019. No: ISBN 978-604-84-4280-4. Pages: 199. Year 2019. (Oct 1 2019 12:22PM)
[4]Article: The impact of ownership structure on bank risk taking- Theoretical outlook. Authors: Võ Hoàng Diễm Trinh, Takács-György, Katalin. Hội thảo Quốc Tế MEB, Budapest, Hungary. No: ISBN 978-963-449-097-5. Pages: 353. Year 2018. (Oct 1 2019 12:18PM)
[5]Article: Bank competition and financial stability: The case of Vietnamese commercial banks. Authors: Phan Trần Minh Hưng, Phan Nguyễn Bảo Quỳnh, Võ Hoàng Diễm Trinh. Hội thảo Quốc Tế MEB, Budapest, Hungary. No: ISBN 978-963-449-097-5. Pages: 152. Year 2018. (Oct 1 2019 12:20PM)
[6]Article: Determinants of Credit Risk of Commercial Banks in Vietnam. Authors: Ngô Lý Bảo QuỳnhVõ Hoàng Diễm TrinhVõ Hoàng Bảo. UHD-CTU Annual Economics and Business. No: 1. Pages: 42-49. Year 2017. (Nov 2 2017 10:21PM)
[7]Article: The impact of State ownership on profitability of Vietnamese commercial banks. Authors: Võ Hoàng Diễm TrinhLê Thị Tố Như. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB). No: 3. Pages: 30-37. Year 2017. (Nov 2 2017 10:23PM)
[8]Presentations: The impact of foreign ownership on profitability of Vietnam firms listed on Ho Chi Minh stock exchange. Authors: Vo Hoang Diem Trinh Vo Thi Thuy Vy. Hội thảo quốc tế VEAM. Pages: 10-20. Year 2016. (Nov 2 2017 10:26AM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Nghiệp vụ ngân hàng và Thanh toán quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2009 Sinh viên  Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
[2]Quản trị ngân hàng nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 TRường ĐH Kinh tế Đà Nẵng
[3]Công cụ tài chính phái sinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
[4]Tài chính-Tiền tệ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên Đại học  Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn