Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,658,455

 Smart Grid Analytics Framework for Improved Energy Savings in Home Appliances
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Jui-Sheng Chou, Ngoc-Tri Ngo
Nơi đăng: Asian Conference on Civil, Material and Environmental Sciences (ACCMES 2015), Japan.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ISBN 978-986-89298-0-7;Từ->đến trang: 37;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn