Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,741,346

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2018

 Chứng nhận

 International conference for young researchers in economics and business (ICYREB 2018), October 30th, 2018, Hanoi, Vietnam

[2] Top 5 in Computer Science and Communication, The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan

 Khoa học công nghệ

 2016

 Chứng nhận

 Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan

[3] First Prize in Civil and Transportation Engineering, The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan

 Kỹ thuật

 2016

 Chứng nhận

 Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đài Loan

[4] Giải Nhất lĩnh vực Xây dựng, Nhà Nghiên cứu Khoa học Việt Nam Xuất sắc tại Đài Loan (The Excellent Vietnamese Researcher in Taiwan)

 Kỹ thuật

 2016

 004/VECO

 Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

[5] Outstanding Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2016

 Chứng nhận

 The 20th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan

[6] Best Paper Award

 Khoa học công nghệ

 2014

 Chứng nhận

 The 18th Symposium on Construction Engineering and Management, Taiwan

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn