Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,588

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án xây dựng nâng cao
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Phân tích định lượng trong quản lý xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Mô hình hóa thông tin công trình (Building Information modeling)
Ngành: Xây dựng
 2020 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Tổ chức thi công
Ngành: Xây dựng
 2020 Sinh viên đai học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Quản lý chất lượng xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Định mức kỹ thuật trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2009 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn