Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,309

 Information and Communication Technologies Education in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 2)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Information Systems Research and education in developing countries in International Conference on Information Systems – ICIS 2008’’, Paris, France; Số: 01;Từ->đến trang: 63-69;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn