Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán quản trị chiến lược
Ngành: Kế toán
 2017 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng
[2]Phương pháp Nghiên cứu Kinh tế (Định tính, Định lượng)
Ngành: Kinh tế học
 2010 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp nghiên cứu Định tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng
[4]Kinh tế lượng nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2004 Đại học Đà Nẵng  
[5]Kế toán quản trị nâng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2000 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nha Trang
[6]Kế toán quản trị
Ngành: Kế toán
 1995 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Quy Nhơn, Đại học Nha Trang
[7]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Học viên cao học, Nghiên cứu sinh  Đại học Đà Nẵng, Đại học Nha Trang, Đại học Quy Nhơn
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn