Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Mô hình tăng trưởng Kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: Bùi Quang BìnhNguyễn Thị Thạch. Mã số: KX2017. Năm: 2015. (Sep 27 2017 5:32PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên của tỉnh Kon Tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2009-TDA02-18-TRIG. Năm: 2012. (Jun 17 2013 2:48PM)
[3] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Đẩy mạnh liên kết kinh tế giữa các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2008-D9N04-34-TĐ. Năm: 2011. (Jun 17 2013 2:45PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Chủ nhiệm chương trình 05 Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2010. (May 11 2011 12:54PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của tự do hóa thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Sở KHCN&MT. Năm: 2009. (Jun 17 2013 2:50PM)
[6] Đề tài cấp Thành phố: Dự báo tác động của việc Việt nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) đến cấu trúc kinh tế thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:53PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Dự án nghiên cứu tiềm năng thị trường các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và thị trường tự nhiên Tỉnh Kon tum. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: Cấp Tỉnh. Năm: 2008. (May 11 2011 12:49PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mô hình Input/Output thành phố Đà Nẵng (Theo phương pháp gián tiếp). Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B2005-14-32. Năm: 2006. (May 11 2011 12:52PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Phân tích - thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trên mạng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B2003-14-26. Năm: 2005. (May 11 2011 12:51PM)
[10] Đề tài chưa xác định: Xây dựng khung chương trình và chương trình môn học các ngành kinh tế hệ cao đẳng tại trường Đại học Kinh tế và QTKD. Đề tài cấp ĐHĐN, 2002.. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: QĐ 412/ĐHĐN. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:03PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Tin học hóa công tác kế toán trong các doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Thành viên: . Mã số: B98-14-20. Năm: 2001. (May 11 2011 12:43PM)
[12] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: B96 -14 - 08. Năm: 2000. (May 11 2011 12:42PM)
[13] Đề tài cấp Nhà nước: Xây dựng hệ thống tin học phục vụ “Quản lý hành chính nhà nước” tỉnh Quảng nam – Đà nẵng. Chủ nhiệm: Trương Bá Thanh. Mã số: CT001. Năm: 1996. (May 11 2011 12:45PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn