Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 1999-2000. Năm: 2000.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2000-2001. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2003-2004. Năm: 2004.
[4] Huy chương vì thế hệ trẻ. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Năm: 2006.
[6] Huân chương Lao động hạng 3. Năm: 2009.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho năm học 2008-2009. Năm: 2009.
[8] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ năm 2008-2009. Năm: 2009.
[9] Liên tục đạt Giảng viên giỏi và chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các năm học: 1999-2000 ; 2000-2001; 2001-2002 ; 2002-2003; 2003-2004 ; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008 và 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013. Năm: 2013.
[10] Chiến sỹ thi đua cấp bộ. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn