Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lamngeun SAYASENE
Đề tài: Tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển Công nghiệp tại nước CHDCND Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đà Nẵng

 2012

 2018

[2]Phạm Quang Tín
Đề tài: Nghiên cứu biến động quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2012

 2016

[3]Nguyễn Ngọc Anh
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút FDI vào Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2015

[4]Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh viện công
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2015

[5]Nguyễn Thị Thống Nhất
Đề tài: Khai thác hợp lý các di sản văn hóa vật thể ở khu vực miền Trung Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2009

 2014

[6]Nguyễn Hồng Quang
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-com 3G tại Chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn Viễn thông Quân Đội.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Quy Nhơn

 2011

 2012

[7]Huỳnh Thị Tường Vân
Đề tài: Quản trị chất lượng dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[8]Đặng Văn Mỹ
Đề tài: Determinant
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Universite de Nantes

 2008

 2012

[9]Trần Trung Vinh
Đề tài: Thị trường ôtô
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[10]Nguyễn Việt Thảo
Đề tài: Phát triển nông nghiệp Cần Thơ
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2005

 2009

[11]Đoàn Hồng Lê
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[12]Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Paris III – Sorbonne nouvelle

 2002

 2006

[13]Phạm Thị Lan Hương
Đề tài:  
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Université de Pierres Mendès France

 2000

 2003

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn