Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,352

 Nghiên cứu định lượng hành vi khách quốc tế tại Đà nẵng và gợi ý cho liên kết phát triển du lịch Huế - Đà nẵng - Quảng nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Bá Thanh (Đồng tác giả: 3)
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo KH Cấp Bộ (Liên kết kinh tế trên địa bàn Miền Trung-Tây Nguyên)
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 229-238;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn