Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,096,949

 Dự án nghiên cứu tiềm năng thị trường các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và thị trường tự nhiên Tỉnh Kon tum
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  
Số: Cấp Tỉnh ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn