Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,335

 Phân tích - thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin trên mạng nhằm phục vụ công tác quản lý đào tạo của Trường Đại học Kinh tế & QTKD-Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unf
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: B2003-14-26 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn