Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,181

 Chủ nhiệm chương trình 05 Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: Cấp Tỉnh ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Khác
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn