Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,097,216

 Nghiên cứu tiềm năng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và từ nguồn tự nhiên của tỉnh Kon Tum
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh; Thành viên:  
Số: B2009-TDA02-18-TRIG ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kinh tế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn