Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,903,072

 Ảnh hưởng kích thước mũ cột đến bề dày của sàn bê tông ứng lực trước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính*, Lê Thanh Phú
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 03(88).2015;Từ->đến trang: 11;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu bê tông ứng lực trước (sàn phẳng bê tông ứng lực trước) có những ưu điểm vượt trội như: khả năng vượt nhịp có thể lên đến trên 10m, giảm được giá thành xây dựng, giảm thời gian thi công, giảm chiều cao công trình do đó có thể nâng được số tầng… Tuy nhiên, khi công trình sử dụng nhịp lớn thì chiều dày sàn sẽ tăng lên, số lượng cáp cũng như lượng cốt thép cấu tạo cần phải bố trí nhiều để hạn chế độ võng và chống chọc thủng ngay tại đầu cột, đồng thời sẽ làm tăng khối lượng công trình xuống móng dẫn đến chi phí xây dựng tăng cao. Do đó cần phải nghiên cứu tính toán, lựa chọn hợp lý kích thước mũ cột tương ứng với các giá trị tải trọng cân bằng cho giải pháp sàn phẳng bê tông ứng lực trước để khắc phục những hạn chế này.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
The Post- tensioned concrete structure (flat slab post- tensioned concrete) has outstanding advantages such as the ability to span up to 10m, reduced construction costs, reduced construction time and reduced height of building.It can therefore increase the number of floors... However, when large span is used, the floor thickness increases, the number of cables as well as reinforced structures need to allocate more to limit deflection and anti-puncture at the first column, and will increase the workload down the foundation leading to increased construction costs. Therefore, it is necessary to study,calculate, and rationally choose size column head corresponding to the value of the balancing load for flat slab post- tensioned concrete to overcome these limitations.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn