Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,927

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi cacbon
.
Tác giả: Nguyễn Lan; Trương Hoài Chính; Trần Minh
. Tạp chí Xây dựng. Số: 06-2020. Trang: 145-153. Năm 2020.
(Aug 14 2020 12:22PM)
[2]Bài báo: Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 01-2019. Trang: 145-150. Năm 2019. (Nov 28 2019 11:04AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. Số: 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (Oct 21 2019 1:07PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu thành phần cấp phối cốt liệu thủy tinh y tế để sản xuất bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Huỳnh Thị Mỹ Dung. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: 5(126).2018 Q1. Trang: 6-8. Năm 2018. (Oct 10 2018 1:19PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm đo đạc biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*NCS Nguyễn Bá Thạch. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 83. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà . Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*KS Cao Thanh Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 1. Năm 2018. (Feb 13 2019 9:28AM)
[7]Bài báo: Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường . Tạp chí KHCN Xây dựng- Đại học Xây dựng. Số: Tập số 2- 2/2018. Trang: 18-23. Năm 2018. (Apr 4 2018 2:27PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Bá Thạch- Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 2-2018. Trang: 85-88. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:03PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến cường độ bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Xuân Hòa. Tạp chí Xây dựng. Số: 3-2018. Trang: 127-129. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:13PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu khả năng chịu lực và hệ số dẫn nhiệt của bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh y tế. Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính* Lê Văn Cảnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 10-13. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang – Khánh Hòa. Tác giả: Trương Hoài Chính- Trần Văn Châu. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 6-9. Năm 2018. (Apr 26 2018 12:21PM)
[12]Bài báo: So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 10.2018. Trang: 191-194. Năm 2018. (Oct 31 2018 12:25PM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh hưởng đến cường độ bê tông. Tác giả: Trương Hoài Chính-Phan Tấn Thuận. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2018. Trang: 140-142. Năm 2018. (Apr 2 2019 2:39PM)
[14]Bài báo: Mô phỏng liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép bằng Abaqus. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính, ThS.Trương Quang Hải, KS.Tạ Quang Tài. Tạp chí Xây dựng. Số: 5- 2017. Trang: 180-182. Năm 2017. (Jun 19 2017 9:21AM)
[15]Bài báo: Mô hình giàn ảo cho dầm cao có lỗ mở - thiết kế và thực nghiệm. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực*; PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 353. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[16]Bài báo: Giải pháp liên kết cột ống thép nhồi bêtông với dầm bẹt bê tông cốt thép. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS. TS. Trương Hoài Chính, KS. Phạm Xuân Hiệu, KS. Trương Quang Hải. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. ATCESD Lần thứ 2- 2016. Số: aaaa. Trang: 6-9. Năm 2017. (Apr 26 2017 10:48AM)
[17]Bài báo: Liên kết cột ống thép nhồi bê tông với dầm bẹt bê tông cốt thép- giải pháp liên kết và nghiên cứu thực nghiệm. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực; Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 5- 2017. Trang: 164-167. Năm 2017. (Jun 19 2017 1:51PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu giải pháp cấu tạo và tính toán liên kết giữa cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực, Trương Hoài Chính, Trương Quang Hải và Phạm Xuân Hiệu. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng. Số: 2016. Trang: 455-462. Năm 2017. (Jun 19 2017 8:39AM)
[19]Bài báo: Kỹ thuật đo chuyển vị kết cấu bê tông sử dụng camera. Tác giả: TS. Đào Ngọc Thế Lực, PGS.TS. Trương Hoài Chính. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. Số: Số 5 - 2017. Trang: 12-17. Năm 2017. (Jun 19 2017 9:04AM)
[20]Bài báo: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng cơ và nhiệt. Tác giả: Đinh Thị Như Thảo- Lưu Thanh bình- Trần duy Phương- Nguyễn Tấn Phát- Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm- Trương Hoài Chính- Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. Số: 10-2017. Trang: 96-102. Năm 2017. (Jan 22 2018 4:35PM)
[21]Bài báo: Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi. Tác giả: Trương Hoài Chính- Mai Thị Minh Tâm. Hội thảo khoa học Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Số: ATCESD lần thứ 2- 2016. Trang: 15-19. Năm 2016. (Apr 24 2017 2:03PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn phẳng bê tông ứng lực trước. Tác giả: Trương Hoài Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 15. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[23]Bài báo: Xác định chiều rộng vết nứt trong kết cấu bê tông cốt thép sử dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Trần Ngọc Hoành. Tuyển tập công trình- Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1-2015. Trang: 192-308. Năm 2015. (May 30 2016 11:01AM)
[24]Bài báo: Xây dựng mô hình nứt trong kết cấu bê tông cốt thép do ăn mòn. Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Hồ Công Duyên- Bùi Minh Cảnh. Tuyển tập công trình- Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1-2015. Trang: 387-396. Năm 2015. (May 31 2016 9:55AM)
[25]Bài báo: Ảnh hưởng kích thước mũ cột đến bề dày của sàn bê tông ứng lực trước. Tác giả: Trương Hoài Chính*, Lê Thanh Phú. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 11. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[26]Bài báo: Đánh giá độ tin cậy chịu uốn của cấu kiện bê tông cốt thép bị ăn mòn . Tác giả: Đào Ngọc Thế Lực- Trương Hoài Chính- Trần Đình Mạnh Linh. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Kỹ thuật toàn quốc 2015- NXB Đà Nẵng. Số: Tập 1- 2015. Trang: 397-407. Năm 2015. (May 31 2016 9:58AM)
[27]Bài báo: Phân tích sàn phẳng bê tông cốt thép có góc lõm trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang (tải trọng động đất). Tác giả: Trương Hoài Chính*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 16. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu tận dụng phế phẩm từ tre tự nhiên để chế tạo các tấm trần, tường trang trí công trình kiến trúc. Tác giả: Trương Hoài Chính*; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[29]Bài báo: Tính toán so sánh việc bố trí cốt kép trong dầm bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn . Tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Công trứ. Tạp chí KH&CN- ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(78)/2014. Trang: 1-5. Năm 2014.
(Jun 11 2014 2:41PM)
[30]Bài báo: Sự làm việc của sàn phẳng bê tông cốt thép trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang.. Tác giả: Trương Hoài Chính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Xây dựng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 04. Trang: 75-76. Năm 2013.
(Apr 30 2013 5:51PM)
[31]Bài báo: Hiệu quả kinh tế khi thiết kế sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo các tiêu chuẩn ACI- Mỹ và BS- Anh. Tác giả: Trương Hoài Chính
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 3(64). Năm 2013.
(Apr 30 2013 5:37PM)
[32]Bài báo: Qúa trình sử dụng kết cấu bê tông ứng lực trước tại Việt Nam và những bài học kinh nghiệm. Tác giả: Trương Hoài Chính - Võ Trang Thắng. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 7-14. Năm 2013. (May 24 2013 4:43PM)
[33]Bài báo: Phân tích đề xuất giải pháp thiết kế kết cấu và thi công cho công trình nhà nhiều tầng trong các khu đất có diện tích hạn chế . Tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Viết Thành. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 76-80. Năm 2013. (May 24 2013 4:48PM)
[34]Bài báo: Sử dụng phần mềm PTS1 để phân tích, tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau theo TCXDVN 356:2005 . Tác giả: Trương Hoài Chính . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5(54). Trang: 8 - 14. Năm 2012.
(Jul 13 2012 8:14AM)
[35]Bài báo: Nghiên cứu thử nghiệm hệ thống bảo vệ chống ăn mòn cốt thép trong công trình bê tông cốt thép tại cầu cảng Liên Chiểu- Đà Nẵng bằng phương pháp anode hy sinh theo kiểu chôn lấp (Galvashield embedded Galvanic Anode) . Tác giả: Trương Hoài Chính - Huỳnh Quyền
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(53)/2012. Trang: 1-8. Năm 2012. (Jun 12 2012 11:48AM)
[36]Bài báo: Nghiên cứu quy trình thu hồi Silica từ tro trấu, ứng dụng tổng hợp phụ gia cho xi măng mác cao (Phần 1) . Tác giả: TS. Huỳnh Quyền1, TS. Trương Hoài Chính2
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57)- 2012. Trang: 8 - 14. Năm 2012. (Oct 1 2012 4:00PM)
[37]Bài báo: Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau thiết kế theo phương pháp khung tương đương và phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: Trương Hoài Chính - Lê Khắc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45).2011. Trang: 65-74. Năm 2011. (Sep 19 2011 8:59AM)
[38]Bài báo: “Xây dựng phần mềm xác định độ cứng để tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 16-22. Năm 2010. (Jan 4 2011 11:01PM)
[39]Bài báo: “Nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu tre hỗn hợp (Composit) ứng dụng trong xây dựng”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 7-15. Năm 2010. (Jan 4 2011 11:02PM)
[40]Bài báo: “Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng”. Tác giả: Trương Hoài Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(29). Trang: 1-7. Năm 2008.
(Jan 4 2011 10:59PM)
[41]Bài báo: “Ph­ương pháp gần đúng tính toán độ võng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356: 2005”. Tác giả: Phan Quang Minh - Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 8. Trang: 48-51. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:02PM)
[42]Bài báo: “Đánh giá hiệu quả kinh tế của sàn phẳng bê tông ứng lực tr­ước thiết kế theo TCXDVN 356:2005”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27). Trang: 1-7. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:04PM)
[43]Bài báo: “Ứng dụng ph­ương pháp cân bằng tải trọng trong tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực tr­ước căng sau”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. Số: 11. Trang: 58-63. Năm 2008. (Jan 4 2011 10:06PM)
[44]Bài báo: “Nghiên cứu tác dụng của ứng lực trước trong kết cấu sàn phẳng”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 3 (20). Trang: 63-68. Năm 2007. (Jan 4 2011 10:00PM)
[45]Bài báo: “Nghiên cứu sự ăn mòn các công trình bê tông và bê tông cốt thép ở vùng biển Miền Trung và đề xuất giải pháp bảo vệ”. Tác giả: Trương Hoài Chính. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 4 (8). Trang: 65-70. Năm 2004. (Jan 4 2011 9:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Experimental Research on Connection of Boundary Concrete Filled Steel Tube Columnsand Reinforced Concrete Slab. Authors: Dao Ngoc The Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). No: ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-2, December 2019. Pages: 3525-3530. Year 2019. (Aug 14 2020 12:31PM)
[2]Article: Connection of Reinforced Concrete Flat Slab and Concrete Filled Steel Tube Column: Proposed, Experiment, Simulation and an Analytical Prediction Model for Shear Strength. Authors: Dao Ngoc the Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). No: ISSN: 2249 – 8958, Volume-9 Issue-2, December, 2019. Pages: 779-786. Year 2019. (Aug 14 2020 12:40PM)
[3]Article: Concrete Filled Steel Tube Column And Wide Beam Connection: Proposed Structures and Experiment. Authors: Dao Ngoc The Luc, Truong Quang Hai, Truong Hoai Chinh, Dao Ngoc The Vinh. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). No: ISSN: 2249 – 8958, Volume-9, Issue-2, December 2019. Pages: 5004-5010. Year 2019. (Aug 14 2020 12:46PM)
[4]Article: Effect of Corrosion Parameters on Corrosion Rate of Steel in Concrete Structures. Authors: Đào Ngọc Thế Lực - Đào Ngọc Thế Vinh - Trương Hoài Chính. Tạp chí Hội thảo Quốc tế CONCRETE 2011- Building a Subtainable Future - Perth, WA October 2011. Year 2011. (Oct 29 2011 1:28PM)
[5]Article: "Construction a formula to calculate the capacity of signalized intersection in urban areas of Vietnam". Authors: Phan Cao Thọ - Trương Hoài Chính. Tạp chí Hội thảo Quốc tế Runsud 2010. No: 23-25, Mars 2010. Pages: 32-39. Year 2010. (Jan 5 2011 11:16AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn