Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,713

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp Nghiên cứu khoa học
Ngành: Xây dựng
 2013 Cao học Công trình Xây dựng  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[2]Bê tông ứng lực trước
Ngành: Xây dựng
 2012 Cao học Công trình Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN
[3]Lý thuyết Cảnh quan Kiến trúc Công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2002 Sinh viên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa
[4]Kiến trúc công nghiệp 1
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa - Đại học ĐN
[5]Kiến trúc công nghiệp 2
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2001 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc  Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
[6]Kiến trúc công nghiệp
Ngành: Xây dựng
 1985 Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  - Trường Đại học Bách khoa ĐN - Các trung tâm GDTX các Tỉnh
[7]Cấu tạo nhà công nghiệp
Ngành: Xây dựng
 1985 Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng- Trung tâm các tỉnh có đào tạo kỹ sư Xây dựng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn