Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,903

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tái sử dụng rác thải thủy tinh y tế làm cốt liệu trong vật liệu xây dựng . Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Quang Hưng; Lê Xuân Dũng. Mã số: B2016 - DNA-24-TT. Năm: 2019. (Aug 14 2020 12:02PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sử dụng vật liệu tre để sản xuất các tấm Panen trần, tường trang trí sử dụng trong đời sống và công nghiệp . Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Đức Quang; Trương Phan Thiên An; Lê Xuân Dũng. Mã số: Đ2013- 02-49. Năm: 2013. (Dec 30 2013 8:37AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Thiết lập phần mềm tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo TCXDVN 356:2005. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: B2009-TDA01-01-TRIG. Năm: 2011. (Jan 4 2011 9:50PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng chịu lực của vật liệu tre hỗn hợp ứng dụng trong xây dựng. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2008-02-30. Năm: 2008. (Jan 4 2011 9:39PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phòng, chống.. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền. Mã số: B2-1 TMĐCTC-CN. Năm: 2008. (Jan 4 2011 9:30PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình tính toán sàn bêtông ứng lực trước theo TCXDVN 356-2005.. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2007-02-37. Năm: 2007. (Jan 4 2011 9:34PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tác dụng của lực trước trong kết cấu sàn không dầm.. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: T2006-02-09. Năm: 2006. (Jan 4 2011 9:02PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu sự ăn mòn các công trình bêtông và bêtông cốt thép ở vùng biển miền Trung Việt Nam và đề xuất phương án bảo vệ. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Thành viên: . Mã số: T2005-02-30. Năm: 2005. (Jan 4 2011 8:49PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn