Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,520

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Quang Hải
Đề tài: Nghiêu cứu liên kết sàn bê tông cốt thép với cột ống thép nhồi bê tông

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2021

[2]Nguyễn Bá Tâm
Đề tài:

So sánh sự phát triển cường độ của bê tông khi sử dụng tro bay của các nhà máy nhiệt điện 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[3]Trần Minh
Đề tài:

Gia cường kết cấu sàn bê tông cốt thép bằng cáp ứng lực trước căng ngoài kết hợp tấm sơi các bon 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2019

 2020

[4]Phan Tấn Thuận
Đề tài:

Nghiên cứu chất lượng các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ảnh hưởng đến cường độ bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[5]Trần Hoàng Gia
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng nguồn đất feralit trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai để sản xuất gạch xây không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[6]Nguyễn Phan Lê
Đề tài:

 Nghiên cứu sản xuất bê tông từ các thành phần cấp phối cát biển, nước biển khu vực Cam Ranh-   Khánh Hòa sử dụng xi măng pooclang bền sulfat

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[7]Đinh Văn Khanh
Đề tài: Nghiên cứu tỷ lệ phụ gia hợp lý để cải thiện chất lượng bê tông sử dụng đá trên địa bàn Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[8]Trần Hoàng Quang
Đề tài:

Nghiên cứu sử dụng đất feralit trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai có gia cố vôi để sản xuất gạch xây không nung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[9]Nguyễn Huy Hải
Đề tài:

Nghıên cứu chế tạo vữa xây có tỉ lệ vôı phù hợp dùng để xây gạch không nung

sản xuất từ nguồn đất feralıt trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gıa Laı

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[10]Lê Văn Hà
Đề tài:

Nghiên cứu chế tạo vữa xây cho loại gạch sản xuất từ nguồn đất feralit              

(đất cấp phối đồi) trên địa bàn xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2018

 2019

[11]Nguyễn Bá Thạch
Đề tài: Nghiên cứu Biến dạng co ngót của bê tông ở tỉnh Gia Lai
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[12]Đinh Thị Như Thảo
Đề tài: Ứng xử liên kết cột ống thép nhồi bê tông và sàn phẳng bê tông cốt thép

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2019

[13]Từ Thị Thùy Trang
Đề tài: Chọn cấp độ bền nén hợp lý cho sàn bê tông ƯLT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[14]Phan Đặng Tấn Hưng
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá cường độ chịu nén của bê tông các công trình cao tầng ở thành phố Nha Trang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[15]Cao Thanh Vũ
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông nước biển và nước thường theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[16]Nguyễn Bình Nam
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hệ số biến động ν của bê tông trên các công trình xây dựng ở thành phố Cam Ranh tỉnh khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[17]Trần Văn Châu
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất bê tông từ các thành phần cấp phối cát biển, nước biển khu vực Nha Trang - Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[18]Nguyễn Xuân Hòa
Đề tài: Đánh giá chất lượng các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ảnh hưởng đến cường độ bê tông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2017

 2018

[19]Nguyễn Thành Công
Đề tài: Đánh giá hiệu quả thiết kế sàn BTCT cho công trình nhiều tầng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[20]Nguyễn Thanh Bình
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về tính chất cơ lý của bê tông khi sử dụng phụ gia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[21]Phạm Thành An
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến cường độ chịu nén của bê tông thủy tinh theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[22]Nguyễn Duy Đông
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ N/X đến mô đun đàn hồi của bê tông thủy tinh theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2018

[23]Phan Nhật Long
Đề tài: Nghiên cứu sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển và nước ngọt

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[24]Phan Văn Việt
Đề tài: Nghiên cứu sản xuất tấm lát công trình công cộng ở tỉnh Trà Vinh từ việc tận dụng nguồn nguyên vật liệu y tế (phế phẩm chất thải thủy tinh y tế)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[25]Huỳnh Thị Mỹ Dung
Đề tài: Nghiên cứu thành phần cấp phối hợp lý [cốt liệu thủy tinh (thay đá dăm) + cát] để sản xuất bê tông cốt liệu thủy tinh có cấp bền ~ B15, 20

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[26]Trần Thị Tuyết Phương
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cốt liệu thủy tinh hạt nhỏ để chế tạo bê tông thủy tinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa ĐN

 2017

 2017

[27]Lê Văn Cảnh
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng thủy tinh y tế (rác thải) để sản xuất bê tông

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[28]Phạm Trường Hiếu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thành phần cấp phối (cát biển, nước biển) khu vực Thừa Thiên – Huế tới sự phát triển cường độ chịu nén của bê tông

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[29]Nguyễn Hữu Hùng
Đề tài: Tính toán so sánh khả năng chống chọc thủng của sàn phẳng bê tông ứng lực trước theo một số Tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK- ĐHĐN

 2017

 2017

[30]Đoàn Thị Ngọc Quý
Đề tài: Ảnh hưởng của hàm lượng cốt thép đến độ võng của dầm bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[31]Nguyễn Phương Duy
Đề tài: Khảo sát sự biến thiên khả năng kháng cắt của bê tông theo cường độ chịu nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[32]Mai Thị Minh Tâm
Đề tài: Lựa chọn quỹ đạo cáp hợp lý cho dầm siêu tĩnh ứng lực trước có tiết diện thay đổi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2016

 2016

[33]Nguyễn Công Anh Minh
Đề tài: Nghiên cứu hình dạng - kích thước mũ cột đến sự làm việc và khả năng chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[34]Đoàn Ngọc Phú
Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi về mô đun đàn hồi của bê tông thường theo thời gian

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[35]Lê Quang Vũ
Đề tài: Đánh giá hiệu quả chịu lực của sàn bê tông ứng lực trước khi sử dụng các phương án bố trí cáp khác nhau

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[36]Dương Nguyễn Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu sự thay đổi cường độ của bê tông trong các môi trường nước khác nhau

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[37]Nguyễn Văn Nam Tư
Đề tài: Khảo sát đánh giá cường độ chịu nén của bê tông theo thiết kế và thực tế thi công các công trình ở Tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[38]Nguyễn Thị Hương Giang
Đề tài: Lựa chọn quỹ đạo cáp của dầm liên tục bê tông ứng lực trước

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[39]Lê Văn Tài
Đề tài: Nghiên cứu khả năng chống chọc thủng sàn phẳng khi cột chịu nén lệch tâm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[40]Trương Lê Hưng
Đề tài: Tính toán, so sánh bề dày sàn phẳng có cấu tạo mũ cột dạng tháp cụt và dạng bản đầu cột theo các tiêu chuẩn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[41]Từ Hồng Nhung
Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu kéo của bê tông theo cường độ chịu nén

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[42]Trần Vũ Khương
Đề tài: So sánh sự làm việc của sàn phẳng trong nhà nhiều tầng có vách cứng khi có và không có tham gia chịu tải trọng ngang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2015

 2015

[43]Đào Thành Đạt
Đề tài: Đánh giá chất lượng bê tông các dầm cầu BT ƯLT trên địa bàn Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[44]Phạm Văn Khoa
Đề tài: Đánh giá độ dãn dài của cáp ứng lực trước cho các dầm cầu trên địa bàn Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[45]Trần Quốc Huy
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu mô men uốn của dầm bê tông ứng lực trước siêu tĩnh theo các tiêu chuẩn thiết kế.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[46]Ngô Nhật Huy
Đề tài: Tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép trong nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[47]Lê Thanh Phú
Đề tài: Lựa chọn hợp lý chiều dày sàn bê tông ứng lực trước có mũ cột

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[48]Nguyễn Thành Công
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động bê tông của các công trình dân dụng và công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[49]Đào Anh Tuấn
Đề tài: Đánh giá hệ số biến động của bê tông của các công trình dân dụng trên địa bàn Tp Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[50]Trương Xuân Hùng
Đề tài: Lựa chọn tải trọng cân bằng hợp lý trong thiết kế sàn phẳng BTULT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2012

 2013

[51]Võ Công Trứ
Đề tài: Tính toán dầm BTCT đặt cốt kép theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa- ĐHĐN

 2012

 2013

[52]Huỳnh Lộc Thoại
Đề tài: Phân tích phi tuyến cấu kiện ống thép nhồi bê tông chịu tải trọng động

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Tp HCM

 2012

 2012

[53]Nguyến Tấn Phát
Đề tài: Phân tích phi tuyến cột ống thép nhồi bê tông dưới tác động của tải trọng và nhiệt độ

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa Tp HCM

 2012

 2012

[54]Lê Khắc Hùng
Đề tài: Sàn phẳng bê tông ứng lực trước căng sau thiết kế theo phương pháp khung tương đương và phần tử hữu hạn.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội liên kết ĐHĐN

 2010

 2011

[55]Phan Ngọc Phương
Đề tài: Ảnh hưởng của mômen thứ cấp trong tính toán kết cấu bê tông ứng lực trước siêu tĩnh.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng Hà Nội liên kết ĐHĐN

 2010

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn