Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,902,561

 Phân tích sàn phẳng bê tông cốt thép có góc lõm trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng ngang (tải trọng động đất)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hoài Chính*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 16;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu sàn phẳng không dầm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình cao tầng. Trong kết cấu nhà cao tầng, quan niệm tính toán thông thường xem sàn là tuyệt đối cứng trong mặt phẳng sàn, tiếp nhận tải trọng ngang và truyền vào hệ kết cấu chịu lực. Thực tế sàn có độ cứng hữu hạn, nhiều trường hợp có góc lõm, nên cần thiết phải có sự đánh giá, kiểm tra sự làm việc của sàn trong mặt phẳng ngang. Khi xảy ra động đất, hệ thống thiết kế chịu động đất đòi hỏi phải kiểm soát chuyển vị công trình, bằng việc chống lại lực quán tính phát sinh từ gia tốc chuyển động của khối lượng công trình. Phần lớn khối lượng công trình tập trung ở mái và các sàn. Vì thế sàn là bộ phận quan trọng của thiết kế chống động đất và phải được tính toán thiết kế đầy đủ. Vì vậy báo cáo nghiên cứu sự làm việc của sàn bê tông cốt thép (sàn không dầm),có góc lõm trong kết cấu nhà nhiều tầng chịu tải trọng động đất.
ABSTRACT
Structures of flat slabs without beams are not widely used in construction, especially in that of multi-storey buildings. In tall building structures, it is usually calculated that the floor is absolutely hard in the floor plane, receiving lateral loads and transferring it to the load-bearing structural system. However, in reality, the floor has finite stiffness and in many cases it has concave angles. Therefore, it is necessary to assess and check the work of the floor in the horizontal plane. When an earthquake occurs, the system designed to withstand earthquakes requires controlled translocation work by force of inertia against acceleration resulting from motion of the quantity of work. The bulk of the work concentrates on the roof and the floor. So the floor is a vital part of an earthquake-resistant design which must be fully calculated. So the article studies the work of reinforced concrete flat slabs (the floor without beams), especially when there are concave angles in multi-storey building structures bearing earthquake loads.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn